Adatvédelmi nyilvántartás

Tatabányai Rendőrkapitányság

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 26-28.
dr. Takács Piroska Anita
r. alezredes
takacspi@komarom.police.hu
+36(34)517-713 BM: (21)21-02

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 11010-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 11010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 11010-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 11010-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 11010-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 11010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 11010-156/103 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 11010-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 11010-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 11010-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 11010-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 11010-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 11010-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 11010-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 11010-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 11010-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 11010-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 11010/156-1/2020.AV. 2020-01-06 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 11010-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11010-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 11010-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 11010-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 11010-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 11010-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 11010-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 11010-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 11010-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 11010-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 11010-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 11010-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 11010/156-5/2020.AV 2020-03-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 11010/156-20/2020.AV 2020-10-27 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 11010/156-21/2020.AV. 2020-10-27 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11010/156-1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 11010/156-2/2022.AV 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11010/156-3/2022.AV 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11010/156-3/2022.AV 2022-04-12 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11000/156-1/2022.AV 2022-04-12 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Díjkitűzés 11010-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 11010-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 11010-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 11010-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 11010-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 11010-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 11010-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 11010-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 11010-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 11010-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 11010-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 11010-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 11010-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 11010-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 11010-156/63/2018.AV: 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 11010-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 11010-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 11010-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 11010-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 11010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 11010-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 11010-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 11010-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 11010-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 11010-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11010-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11010-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 11010-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 11010-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 11010-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 11010-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 11010-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 11010-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 11010-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 11010-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 11010/156-115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 11010-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 11010-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 11010-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 11010-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 11010/156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 11010/156-58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 11010-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11010-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 11010-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 11010-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 11010-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 11010-156/ 49/2018.AV 2018-05-25 2020-05-19 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 11010-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 11010-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 11010/156-23/2020.AV. 2020-10-27 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 11010-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 11010-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 11010-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11010-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 11010-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 11010-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 11010-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 11010-156/13/2018.AV: 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 11010-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 11010-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 11010-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 11010-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 11010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 11010/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 11010/156-24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 11010/156-19/2020.AV 2020-09-02 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 11010/156-22/2020.AV 2020-10-27 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 11010-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 11010-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 11010-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 11010-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 11010/156-9/2020.AV. 2020-06-08 Összes
Értesítési terv 11010/156-1/2021.AV 2021-03-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 11010-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 11010-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 11010-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 11010-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 11010-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 11010-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 11010-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 11010-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 11010-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 11010-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 11010-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 11010-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 11010-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 11010/156-9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 11010-156/2/2020.AV. 2020-01-28 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 11010/156-2/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 11010/156-3/2021.AV 2021-12-01 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11010-156/6/2020.AV 2020-05-08 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 11010-156/7/2020.AV 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 11010/156-8/2020.AV 2020-05-12 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
11010/156-24/2020. AV 2020-12-14 Összes