Adatvédelmi nyilvántartás

Tiszafüred Rendőrkapitányság

5350 Tiszafüred, Fő utca 55.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16060/156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16060/156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16060/156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16060/156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16060/156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16060/156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16060/156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16060/156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16060/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16060/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16060/156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16060-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 16060-156/10/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16060-156/14/2020.AV 2020-06-11 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16060-156/15/2020.AV 2020-06-11 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16060-156/16/2020.AV 2020-06-11 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16060/156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16060/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16060/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16060/156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16060/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16060/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16060/156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16060/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16060/156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16060/156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16060/156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 16060-156/3/2019.AV 2019-08-15 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16060-156/3/2020.AV 2020-03-18 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16060-156/11/2020.AV 2020-06-11 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 16060-156/12/2020.AV 2020-06-11 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16060-156/13/2020.AV 2020-06-11 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 16060-156/69/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 16060-156/70/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16060-156/5/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 16060-156/4/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 16060-156/3/2021.AV 2021-03-12 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16060-156/5/2022.AV 2022-04-07 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 16060-156/6/2022.AV 2022-04-07 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16060-156/7/2022.AV 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16060/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 16060/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 16060/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16060/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16060/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 16060/156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 16060/156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 16060/156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 16060/156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 16060/156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 16060/156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16060/156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16060/156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16060/156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16060/156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 16060/156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 16060/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 16060-156/58/2020.AV 2020-06-11 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 16060-156/59/2020.AV 2020-06-11 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 16060-156/60/2020.AV 2020-06-11 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 16060-156/61/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 16060-156/64/2020.AV 2020-06-11 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 16060-156/62/2020.AV 2020-06-11 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 16060-156/8/2021.AV 2021-09-14 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16060/156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16060/156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16060/156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 16060-156/3/2022.AV 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16060/156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16060/156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 16060/156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16060-156/33/2020.AV 2020-06-11 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16060-156/34/2020.AV 2020-06-11 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16060-156/35/2020.AV 2020-06-11 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16060-156/36/2020.AV 2020-06-11 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 16060-156/2/2022.AV 2022-03-29 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 16060/156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16060/156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16060/156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16060/156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16060-156/68/2020.AV 2020-06-11 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16060/156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16060/156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16060/156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16060-156/13/2021.AV 2021-09-14 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 16060-156/11/2021.AV 2021-09-14 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 16060-156/10/2021.AV 2021-09-14 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 16060-156/9/2021.AV 2021-09-14 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 16060-156/1/2022.AV 2022-03-29 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 16060/156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16060/156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16060-156/9/2020.AV 2020-05-20 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 16060-156/65/2020.AV 2020-06-11 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 16020-156/66/2020.AV 2020-06-11 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 16060-156/66/2020.AV 2020-06-11 Összes
Értesítési terv 16060-156/1/2021.AV 2021-03-12 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16060/156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16060-156/17/2020.AV 2020-06-11 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 16060-156/71/2020.AV 2020-10-21 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16060/156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16060/156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16060/156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16060-156/80/2018.AV. 2018-08-01 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16060-156/18/2020.AV 2020-06-11 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 16060-156/19/2020.AV 2020-06-11 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 16060-156/20/2020.AV 2020-06-11 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16060-156/21/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16060-156/22/2020.AV 2020-06-11 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16060-156/23/2020.AV 2020-06-11 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16060-156/24/2020.AV 2020-06-11 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 16060-156/25/2020.AV 2020-06-11 Összes
Áldozatvédelem 16060-156/26/2020.AV 2020-06-11 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 16060-156/27/2020.AV 2020-06-11 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 16060-156/28/2020.AV 2020-06-11 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 16060-156/29/2020.AV 2020-06-11 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16060-156/30/2020.AV 2020-06-11 Összes
Prümi együttműködés 16060-156/31/2020.AV 2020-06-11 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 16060-156/32/2020.AV 2020-06-11 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16060-156/72/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16060-156/73/2020.AV 2020-10-21 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 16060-156/74/2020.AV 2020-10-21 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 16060-156/6/2021.AV 2021-04-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 16060-156/7/2021.AV 2021-04-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16060/156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16060/156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16060/156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 16060-156/4/2019.AV 2019-08-15 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 16060-156/37/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 16060-156/38/2020.AV 2020-06-11 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16060-156/39/2020.AV 2020-06-11 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 16060-156/40/2020.AV 2020-06-11 Összes
Adományok nyilvántartása 16060-156/41/2020.AV 2020-06-11 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16060-156/42/2020.AV 2020-06-11 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 16060-156/43/2020.AV 2020-06-11 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 16060-156/45/2020.AV 2020-06-11 Összes
RZS Ruházati modul 16060-156/44/2020.AV 2020-06-11 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 16060-156/46/2020.AV 2020-06-11 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 16060-156/47/2020.AV 2020-06-11 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 16060-156/48/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 16060-156/49/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 16060-156/50/2020.AV 2020-06-11 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 16060-156/14/2021.AV 2021-09-14 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 16060/156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 16060/156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16060/156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16060/156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 16060/156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 16060/156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16060/156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16060/156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16060/156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16060/156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 16060/156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16060/156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16060/156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16060/156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16060-156/76/2018.AV. 2018-08-01 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16060-156/1/2019.AV 2019-01-28 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 16060-156/5/2019.AV 2019-08-15 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16060-156/1/2020.AV 2020-01-29 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16060-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16060-156/7/2020.AV 2020-04-06 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16060-156/51/2020.AV 2020-06-11 Összes
Háziorvosi ellátás 16060-156/52/2020.AV 2020-06-11 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 16060-156/53/2020.AV 2020-06-11 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 16060-156/54/2020.AV 2020-06-11 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 16060-156/55/2020.AV 2020-06-11 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 16060-156/56/2020.AV 2020-06-11 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 16060-156/57/2020.AV 2020-06-11 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 16060-156/2/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16060-156/15/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16060-156/6/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16060-156/5/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16060-156/8/2020.AV 2020-05-11 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
16060-156/4/2022.AV 2022-03-29 Összes