Adatvédelmi nyilvántartás

Tiszavasvári Rendőrkapitányság

4400 Tiszavasvári, Kabay J. u. 1.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15050/156/1/2018. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15050/156/2/2018. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15050/156/3/2018. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15050/156/4/2018. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15050/156/5/2018. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15050/156/6/2018. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15050/156/7/2018. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15050/156/8/2018. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15050/156/9/2018. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15050/156/10/2018. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 15050-156/5/2020.AV. Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15050-156/6/2020.AV. Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15050-156/7/2020.AV. Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15050-156/9/2020.AV. Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15050/156/11/2018. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15050/156/12/2018. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15050/156/13/2018. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15050/156/14/2018. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 15050-156/8/2020.AV. Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15050-156/10/2020.AV. Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15050-156/11/2020.AV. Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 15050-156/12/2020.AV. Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 15050/156/15/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15050/156/16/2018. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15050/156/17/2018. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszavasvári 15050/156/18/2018. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15050/156/19/2018. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15050/156/20/2018. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15050/156/21/2018. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 15050/156/22/2018. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15050/156/23/2018. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15050/156/24/2018. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 15050/156/25/2018. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15050/156/26/2018. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 15050-156/13/2020.AV. Összes
Előállítás, elfogás 15050-156/14/2020.AV. Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 15050-156/16/2020.AV. Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 15050-156/15/2020.AV. Összes
Igazoltatás 15050-156/20/2020.AV. Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15050-156/18/2020.AV. Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 15050-156/17/2020.AV. Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 15050-156/19/2020.AV. Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15050/156/27/2018. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 15050-156/22/2020.AV. Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 15050-156/25/2020.AV. Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 15050-156/24/2020.AV. Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 15050-156/23/2020.AV. Összes
Értesítési terv 15050-156/1/2021.AV. 2021-03-09 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 15050/156/30/2018. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 15050-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 15050-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15050-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 15050-156/49/2020.AV. Összes
RZS Ruházati modul 15050-156/48/2020.AV. Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15050/156/34/2018. 2018-05-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15050-156/1/2019.AV. 2019-10-07 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 15050-156/51/2020.AV. Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 15050-156/50/2020.AV. Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15050-156/2/2021.AV. 2021-03-09 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 15050-156/2/2022.AV. Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 15050-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 15050-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 15050-156/33/2020.AV. Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 15050-156/34/2020.AV. Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 15050-156/38/2020.AV. Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 15050-156/35/2020.AV. Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 15050-156/36/2020.AV. Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15050-156/37/2020.AV. Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 15050-156/39/2020.AV. Összes
Áldozatvédelem 15050-156/46/2020.AV. Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 15050-156/40/2020.AV. Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15050-156/41/2020.AV. Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 15050-156/3/2022.AV. Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás dolog körözése esetén 15050-156/42/2020.AV. Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 15050-156/43/2020.AV. Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 15050-156/45/2020.AV. Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 15050-156/44/2020.AV. Összes
Körözött személyek nyilvántartása 15050-156/47/2020.AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15050-152/1/2020.AV. Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15050-156/2/2020.AV. Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15050-156/3/2020.AV. Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15050-156/21/2020.AV. Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 15050-156/1/2022.AV. Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 15050-156/26/2020.AV. Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15050-156/29/2020.AV. Összes
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 15050-156/28/2020.AV. Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 15050-156/30/2020.AV. Összes
Helyszíni bírság 15050-156/32/2020.AV. Összes
Szabálysértési eljárás 15050-156/31/2020.AV. Összes
Közérdekű munka végrehajtása 15050-156/27/2020.AV. Összes