Adatvédelmi nyilvántartás

V. kerületi Rendőrkapitányság

1051 Budapest, Szalay u. 11-13.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01050/156/1/2019.AV 2019-01-30 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01050-156/98/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01050-156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01050-156/100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01050-156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01050-156/102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01050-156/103/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01050-156/104/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01050-156/105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 01050-156/106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01050-156/107/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01050-156/108/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság 01050-156/110/2018. AV 2018-07-17 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01050-156/4/2019. AV 2019-08-12 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01050-156/2/2020. AV 2020-01-27 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01050-156/4/2020.AV 2020-03-19 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 01050-156/8/2020.AV 2020-04-22 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01050-156/3/2021.AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01050-156/5/2021.AV 2021-11-16 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 01050-156/1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01050-156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01050-156/3/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01050-156/4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01050-156/5/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01050-156/6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 01050-156/7/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01050-156/8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01050-156/9/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01050-156/10/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01050-156/11/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01050-156/12/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01050-156/13/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01050-156/14/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01050-156/1/2020. AV 2020-01-22 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01050-156/15/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01050-156/16/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 01050-156/17/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 01050-156/18/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01050-156/19/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01050-156/20/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01050-156/21/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01050-156/22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01050-156/23/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01050-156/24/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 01050-156/25/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01050-156/26/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01050-156/5/2020. AV 2020-03-19 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01050-156/10/2020.AV 2020-11-17 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01050-156/11/2020.AV 2020-11-17 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01050-156/2/2021.AV 2021-03-10 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01050-156/2/2022.AV 2022-04-20 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01050-152/3/2022.AV 2022-04-20 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01050/156-6/2022.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01050-156/27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01050-156/28/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01050-156/29/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01050-156/30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01050-156/31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01050-156/32/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01050-156/33/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01050-156/34/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01050-156/35/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01050-156/36/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01050-156/37/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01050-156/38/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01050-156/39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01050-156/40/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01050-156/41/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01050-156/42/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01050-156/43/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01050-156/44/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01050-156/45/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 01050-156/46/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01050-156/47/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01050-156/48/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01050-156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01050-156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01050-156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01050-156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01050-156/53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 01050-156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01050-156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01050-156/3/2020. AV 2020-03-19 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01050-156/1/2022.AV 2022-04-04 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 01050-156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 01050-156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01050-156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01050-156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01050-156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01050-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01050-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01050-156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01050-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 01050-156/8/2019. AV 2019-10-30 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01050-156/66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01050-156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01050-156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 01050-156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 01050-156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01050-156/1/2021.AV 2021-03-10 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01050-156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01050-156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01000-156/109/2018. AV 2018-07-17 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01050-156/5/2019. AV 2019-10-30 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01050-156/6/2019. AV 2019-10-30 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01050-156/12/2020.AV 2020-11-17 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01050-156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01050-156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01050-156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01050-156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01050-156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01050-156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01050-156/79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 01050-156/80/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01050-156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01050-156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01050-156/83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01050-156/84/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01050-156/85/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01050-156/86/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01050-156/87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01050-156/88/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 01050-156/7/2019. AV 2019-10-30 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 01050-156/9/2019. AV 2019-10-30 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01050-156/13/2020.AV 2020-11-17 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01050-156/14/2020.AV 2020-11-17 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01050-156/15/2020.AV 2020-11-17 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01050-156/89/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01050-156/90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01050-156/91/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01050-156/92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01050-156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01050-156/94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01050-156/95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01050-156/96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01050-156/97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01050-156/3/2019. AV 2019-08-12 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01050-156/4/2021.AV 2021-12-13 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 01050-156/6/2021.AV 2021-12-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01050-156/4/2022.AV 2022-05-10 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01050-156/5/2022.AV 2022-05-10 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01050-156/7/2020.AV 2020-03-23 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01050-156/16/2020.AV 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01050-156/17/2020.AV 2020-11-19 Összes