Adatvédelmi nyilvántartás

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/c.
dr. Nagy Ildikó
r. ezredes
bacsal@vas.police.hu
+36(94)521-011/17-75 BM: (26)17-75

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 18000-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 18000-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 18000-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 18000-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 18000-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 18000-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 18000-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 18000-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 18000-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 18000-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 18000-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 18000-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 18000-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 18000-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 18000-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 18000-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 18000-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 18000-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 18000-156/3/2020.AV 2020-03-19 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése VMRFK és Szombathelyi RK 18000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Celldömölki RK 18000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Kőszegi RK 18000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Körmendi RK 18000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Vasvári RK 18000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Sárvári RK 18000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 18000-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 18000-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 18000-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 18000-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 18000-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 18000-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 18000-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 18000-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 18000-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 18000-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 18000-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Közigazgatási Hatósági Szolgálat Call Centerébe érkező telefonhívások rögzítése 18000-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 18000-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 18000-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 18000-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 18000-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 18000-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 18000-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 18000-156/2/2020.AV 2020-03-19 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 18000-156/9/2020.AV 2020-10-20 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 18000-156/10/2020.AV 2020-10-20 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 18000-156/3/2021.AV 2021-09-03 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 18000-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 18000-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 18000-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szombathely 18000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Vasvár 18000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kőszeg 18000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 18000-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 18000-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 18000-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 18000-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 18000-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 18000-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 18000-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 18000-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 18000-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 18000-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18000-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18000-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 18000-156/1/2022.AV 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 18000-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 18000-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 18000-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 18000-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 18000-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 18000-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 18000-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 18000-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 18000-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 18000-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 18000-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 18000-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 18000-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 18000-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 18000-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 18000-156/176/2018.AV 2018-07-12 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 18000-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 18000-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 18000-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 18000-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 18000-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 18000-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 18000-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 18000-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 18000-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 18000-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 18000-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 18000-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 18000-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 18000-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 18000-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 18000-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 18000-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 18000-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 18000-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 18000-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 18000-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 18000-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 18000-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 18000-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 18000-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 18000-156/2/2021.AV 2021-03-09 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 18000-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 18000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 18000-156/13/2020.AV 2020-10-20 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 18000-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 18000-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18000-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 18000-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 18000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 18000-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18000-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 18000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18000-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18000-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18000-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 18000-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 18000-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 18000-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 18000-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 18000-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 18000-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 18000-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 18000-156/133-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 18000-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 18000-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 18000-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 18000-156/177/2018.AV 2018-07-13 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 18000-156/8/2020.AV 2020-08-31 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18000-156/11/2020.AV 2020-10-20 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18000-156/12/2020.AV 2020-10-20 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 18000-156/14/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 18000-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 18000-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 18000-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 18000-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 18000-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 18000-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 18000-156/153-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 18000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 18000-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 18000-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 18000-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 18000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 18000-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 18000-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 18000-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 18000-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 18000-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 18000-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 18000-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 18000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 18000-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 18000-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 18000-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 18000-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 18000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 18000-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 18000-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 18000-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 18000-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 18000-156/2/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18000-156/2/2022.AV 2022-05-04 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18000-156/3/2022.AV 2022-05-04 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 18000-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 18000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 18000-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 18000-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 18000-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 18000-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 18000-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 18000-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 18000-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 18000-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 18000-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 18000-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 18000-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 18000-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 18000-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 18000-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 18000-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 18000-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 18000-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 18000-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 18000-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 18000-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 18000-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 18000-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 18000-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 18000-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 18000-156/178/2018.AV 2018-07-13 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 18000-156/1/2019.AV 2019-01-24 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 18000-156/3/2019.AV 2019-08-13 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 18000-156/4/2019.AV 2019-10-01 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 18000-156/1/2020.AV 2020-01-27 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 18000-156/6/2020.AV 2020-04-15 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 18000-156/1/2021.AV 2021-03-08 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 18000-156/4/2021.AV 2021-09-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 18000-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 18000-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 18000-156/5/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 18000-156/7/2020.AV 2020-05-12 Összes