Adatvédelmi nyilvántartás

Vasvári Rendőrkapitányság

9800 Vasvár, dr. Járdányi P. I. prof. u. 10.
dr. Bacsa László

bacsal@vas.police.hu
+36(94)521-011/17-75 BM: (26)17-75

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 18060-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 18060-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 18060-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 18060-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 18060-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 18060-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 18060-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 18060-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 18060-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 18060-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 18060-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 18060-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 18060-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 18060-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 18060-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 18060-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 18060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 18060-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 18060-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 18060-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 18060-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 18060-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 18060-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 18060-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 18060-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 18060-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 18060-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 18060-156/3/2019.AV 2019-01-23 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 18060-156/3/2020.AV 2020-10-16 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 18060-156/2/2021.AV 2021-03-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 18060-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 18060-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 18060-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 18060-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 18060-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 18060-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 18060-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Vasvár 18060-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Rábahídvég 18060-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Hegyhátszentpéter 18060-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Pácsony 18060-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 18060-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 18060-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 18060-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 18060-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés Vasvár 18060-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés Püspökmolnári 18060-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés Oszkó 18060-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés Olaszfa 18060-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés Gersekarát 18060-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés Egervölgy 18060-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés Alsóújlak 18060-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 18060-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 18060-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 18060-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 18060-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 18060-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 18060-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 18060-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 18060-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 18060-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 18060-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 18060-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18060-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18060-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 18060-156/1/2022.AV 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 18060-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 18060-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 18060-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 18060-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 18060-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 18060-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 18060-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 18060-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 18060-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 18060-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 18060-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 18060-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 18060-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 18060-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 18060-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 18060-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 18060-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 18060-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 18060-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 18060-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 18060-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 18060-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 18060-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 18060-156/3/2021.AV 2021-03-11 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 18060-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 18060-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 18060-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 18060-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18060-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 18060-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 18060-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18060-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18060-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18060-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 18060-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 18060-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 18060-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 18060-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 18060-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 18060-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 18060-156/110/2018.AV 2018-07-12 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18060-156/4/2020.AV 2020-10-16 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18060-156/5/2020.AV 2020-10-16 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 18060-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 18060-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 18060-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 18060-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 18060-156/5/2019.AV 2019-08-13 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18060-156/2/2022.AV 2022-05-03 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18060-156/3/2022.AV 2022-05-03 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 18060-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 18060-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 18060-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 18060-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 18060-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 18060-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 18060-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 18060-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 18060-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 18060-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 18060-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 18060-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 18060-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 18060-156/4/2019.AV 2019-01-23 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 18060-156/6/2019.AV 2019-08-13 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 18060-156/1/2021.AV 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 18060-156/4/2021.AV 2021-09-01 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 18060-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 18060-156/1/2020.AV 2020-03-27 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 18060-156/2/2020.AV 2020-03-27 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 18060-156/6/2020.AV 2020-11-18 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
18060-156/7/2020.AV 2020-11-18 Összes