Adatvédelmi nyilvántartás

XI. kerületi Rendőrkapitányság

1113 Budapest, Bocskai út 90.
dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01110/156/1/2019.AV 2019-01-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01110-156/87/2018. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01110-156/88/2018. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01110-156/89/2018. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01110-156/90/2018. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01110-156/4/2019. AV 2019-08-13 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01110-156/3/2021.AV 2021-03-09 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01110-156/6/2021.AV 2021-11-16 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01110-156/1/2018 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01110-156/2/2018 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01110-156/3/2018 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01110-156/4/2018 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01110-156/5/2018 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01110-156/6/2018 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01110-156/7/2018 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01110-156/8/2018 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01110-156/9/2018 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01110-156/10/2018 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01110-156/11/2018 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01110-156/5/2019. AV 2019-12-31 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01110-156/12/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01110-156/13/2018 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01110-156/14/2018 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01110-156/15/2018 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01110-156/16/2018 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01110-156/17/2018 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01110-156/18/2018 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01110-156/19/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01110-156/4/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01110-156/2/2021.AV 2021-03-09 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01110-156/2/2022.AV 2022-04-20 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01110-156/3/2022.AV 2022-04-20 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01110-156/6/2022 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01110-156/20/2018 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01110-156/21/2018 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01110-156/22/2018 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01110-156/23/2018 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01110-156/24/2018 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01110-156/25/2018 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01110-156/26/2018 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01110-156/27/2018 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01110-156/28/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01110-156/29/2018 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01110-156/30/2018 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01110-156/31/2018 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01110-156/32/2018 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01110-156/33/2018 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01110-156/34/2018 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01110-156/35/2018 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01110-156/36/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01110-156/37/2018 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 01110-156/38/2018 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01110-156/39/2018 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01110-156/40/2018 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01110-156/41/2018 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01110-156/42/2018 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01110-156/43/2018 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01110-156/44/2018 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01110-156/45/2018 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 01110-156/46/2018 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01110-156/47/2018 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01110-156/1/2020. AV 2020-03-16 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01110-156/1/2022.AV 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01110-156/48/2018 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01110-156/49/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01110-156/50/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01110-156/51/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01110-156/53/2018 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01110-156/54/2018 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01110-156/55/2018 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01110-156/52/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01110-156/57/2018 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01110-156/58/2018 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01110-156/59/2018 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 01110-156/61/2018 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 01110-156/60/2018 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01110-156/1/2021.AV 2021-03-09 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01110-156/62/2018 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01110-156/63/2018 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01110-156/91/2018 2018-07-13 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01110-156/92/2018 2018-07-13 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01110-156/93/2018 2018-07-13 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01110-156/5/2020.AV 2020-10-20 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01110-156/64/2018 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01110-156/65/2018 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01110-156/66/2018 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01110-156/67/2018 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01110-156/68/2018 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01110-156/69/2018 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01110-156/70/2018 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 01110-156/71/2018 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01110-156/72/2018 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01110-156/73/2018 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01110-156/74/2018 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01110-156/75/2018 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01110-156/76/2018 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01110-156/77/2018 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01110-156/78/2018 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01110-156/79/2018 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01110-156/6/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01110-156/7/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01110-156/80/2018 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01110-156/81/2018. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01110-156/82/2018. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01110-156/83/2018. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01110-156/84/2018. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01110-156/85/2018. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01110-156/86/2018. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01110-156/3/2019. AV 2019-08-13 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 01110-156/8/2021.AV 2021-12-06 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01110-156/9/2021.AV 2021-12-06 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01110-156/10/2021.AV 2021-12-06 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01110-156/4/2022.AV 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01110-156/5/2022.AV 2022-05-09 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01110-156/2/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01110-156/3/2020.AV 2020-05-19 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01110-156/8/2020.AV 2020-11-18 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01110/156/9/2020.AV 2020-11-18 Összes