Adatvédelmi nyilvántartás

XIII. kerületi Rendőrkapitányság

1136 Budapest, Szabolcs utca 36.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01130/156/1/2019.AV 2019-01-31 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 01130-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01130-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01130-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 01130-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01130-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01130-156/4/2019. AV 2019-08-22 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 01130-156/5/2019. AV 2019-10-09 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01130-156/2/2020. AV 2020-01-24 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 01130-156/5/2020.AV 2020-04-21 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01130-156/2/2021.AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01130-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01130-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01130-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01130-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01130-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01130-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01130-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01130-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01130-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01130-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01130-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01130-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01130-156/1/2020. AV 2020-01-24 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01130-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01130-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01130-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01130-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01130-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01130-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 01130-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01130-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01130-156/2/2022.AV 2022-04-21 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01130-156/5/2022.AV 2022-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 01130-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01130-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01130-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01130-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01130-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01130-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01130-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01130-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 01130-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01130-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01130-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01130-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01130-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 01130-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01130-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01130-156/1/2022.AV 2022-04-04 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01130-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01130-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01130-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01130-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01130-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01130-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01130-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01130-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01130-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01130-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01130-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01130-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01130-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01130-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01130-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01130-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01130-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01130-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01130-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 01130-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01130-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01130-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01130-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 01130-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01130-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01130-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01130-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01130-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01130-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01130-156/3/2019. AV 2019-08-22 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01130-156/3/2022.AV 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01130-156/4/2022.AV 2022-05-09 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01130-156/4/2020.AV 2020-04-08 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01130-156/3/2020.AV 2020-04-08 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01130-156/7/2020.AV 2020-05-20 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 01130-156/6/2020.AV 2020-05-20 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 01130-156/1/2021.AV 2021-03-10 Összes