Adatvédelmi nyilvántartás

XIX. kerületi Rendőrkapitányság

1192 Budapest, Ady Endre út 29.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01190-156/8/2018 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01190-156/24/2018 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01190-156/9/2018 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01190-156/10/2018 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01190-156/11/2018 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01190-156/12/2018 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01190-156/13/2018 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01190-156/14/2018 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01190-156/1/2020. AV 2020-01-23 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01190-156/2/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01190-156/3/2018 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01190-156/4/2018 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01190-156/5/2018 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01190-156/6/2018 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01190-156/7/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01190-156/2/2021.AV 2021-03-12 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01190-156/2/2022.AV 2022-04-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01190-156/3/2022.AV 2022-05-26 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01190-156/1/2018 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01190-156/16/2018 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01190-156/17/2018 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01190-156/18/2018 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01190-156/19/2018 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01190-156/20/2018 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01190-156/21/2018 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01190-156/22/2018 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési eljárás 01190-156/25/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01190-156/26/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01190-156/23/2018 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01190-156/1/2021.AV 2021-03-12 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01190-156/33/2018 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01190-156/34/2018 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01190-156/6/2020.AV 2020-10-20 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01190-156/35/2018 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01190-156/36/2018 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01190-156/7/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01190-156/8/2020.AV 2020-10-20 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01190-156/9/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01190-156/27/2018 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01190-156/28/2018 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 01190-156/29/2018 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01190-156/30/2018 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01190-156/31/2018 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01190-156/32/2018 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01190-156/15/2018 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01190-156/1/2019 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01190-156/2/2020. AV 2020-01-30 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01190-156/3/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01190-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01190-156/4/2020.AV 2020-03-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01190-156/1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01190-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes