Adatvédelmi nyilvántartás

XXI. kerületi Rendőrkapitányság

1211 Budapest, Szent Imre tér 23.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01210/156/1/2019.AV 2019-01-30 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01210-156/77/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01210-156/78/2018. RAV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01210-156/79/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01210-156/80/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01210-156/81/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01210-156/82/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01210-156/83/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 01210-156/84/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01210-156/85/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01210-156/86/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 01210-156/87/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 01210-156/88/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 01210-156/89/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01210-156/90/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01210-156/91/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01210-156/92/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01210-156/2/2019. AV 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01210-156/2/2020. AV 2020-01-28 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01210/156-3/2021.AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01210-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01210-156/1/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01210-156/2/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01210-156/3/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01210-156/4/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01210-156/5/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 01210-156/6/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01210-156/7/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01210-156/8/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01210-156/9/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01210-156/10/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01210-156/11/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01210-156/12/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01210-156/13/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01210-156/1/2020. AV 2020-01-24 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01210-156/14/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01210-156/15/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 01210-156/16/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01210-156/17/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01210-156/18/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01210-156/19/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01210-156/20/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01210-156/21/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01210-156/23/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01210/156-2/2021.AV 2021-03-10 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01210-156/2/2022.AV 2022-04-20 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01210-156/3/2022.AV 2022-04-20 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01210-156/6/2022.AV 2022-05-27 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01210-156/24/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01210-156/25/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01210-156/26/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01210-156/27/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01210-156/28/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01210-156/29/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01210-156/30/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01210-156/31/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01210-156/32/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01210-156/33/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01210-156/34/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01210-156/35/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01210-156/36/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01210-156/37/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01210-156/38/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01210-156/39/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01210-156/40/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01210-156/41/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01210-156/42/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01210-156/43/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01210-156/44/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01210-156/45/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01210-156/46/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01210-156/47/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01210-156/1/2022.AV 2022-04-04 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 01210-156/48/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 01210-156/49/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 01210-156/50/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01210-156/51/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01210-156/52/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01210-156/53/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01210-156/54/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01210-156/55/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01210-156/56/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01210-156/57/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01210-156/58/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01210-156/59/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01210/156-1/2021.AV 2021-03-10 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01210-156/61/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01210-156/62/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01210-156/63/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01210-156/64/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01210-156/65/2018. RAV. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01210-156/4/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01210-156/5/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01210-156/66/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 01210-156/67/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01210-156/68/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01210-156/69/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01210-156/70/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01210-156/71/2018. RAV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 01210-156/72/2018. RAV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01210-156/73/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01210-156/74/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01210-156/75/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01210-156/76/2018. RAV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01210-156/4/2022.AV 2022-05-06 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01210-156/5/2022.AV 2022-05-06 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01210-156/3/2020.AV 2020-10-08 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01210-156/7/2020.AV 2020-11-20 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01210-156/8/2020.AV 2020-11-20 Összes