Adatvédelmi nyilvántartás

XXII. kerületi Rendőrkapitányság

1221 Budapest, Városház tér 7.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Általános ügytípusok
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 01220/156/1/2019.AV 2019-02-01 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01220-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01220-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01220-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01220-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01220-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01220-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 01220-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01220-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 01220-156/46/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01220-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01220-156/4/2020.AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01220-156/2/2021.AV 2021-03-12 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01220-156/4/2021.AV 2021-11-09 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01220-156/2/2022.AV 2022-04-25 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01220-156/3/2022.AV 2022-04-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01220-156/6/2022.AV 2022-05-26 Összes
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01220-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01220-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 01220-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01220-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01220-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01220-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 01220-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 01220-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01220-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01220-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01220-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01220-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01220-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01220-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01220-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01220-156/1/2020. AV 2020-01-23 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01220/156/2/2019.AV 2019-02-01 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 01220-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01220-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01220-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01220-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01220-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01220-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01220-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 01220-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01220-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01220-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 01220-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01220-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01220-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01220-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01220-156/4/2019. AV 2019-08-13 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01220-156/3/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01220-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01220-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01220-156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 01220-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01220/156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01220-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01220-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01220-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01220-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01220-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01220-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01220-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01220-156/12/2018 AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01220-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01220-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01220-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01220-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01220-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01220-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01220-156/19/2018 . AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01220-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01220-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01220-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01220-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 01220-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 01220-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 01220-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01220-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01220-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01220-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01220-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01220-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01220-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01220-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01220-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01220-156/5/2019. AV 2019-10-18 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01220-156/6/2019. AV 2019-10-18 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01220-156/7/2019. AV 2019-10-18 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01220-156/5/2020.AV 2020-10-22 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01220-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01220-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01220-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01220-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01220-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01220-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01220-156-56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01220-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01220-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01220-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01220-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 01220-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 01220-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 01220-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01220-156/6/2020.AV 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01220-156/7/2020.AV 2020-10-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01220-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01220-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01220-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01220-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01220-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 01220-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01220-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 01220-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01220-156/3/2019. AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01220-156/4/2022.AV 2022-05-11 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01220-156/5 /2022.AV 2022-05-11 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01220-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01220-156/1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01220-156/8/2020.AV 2020-11-25 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01220-156/9/2020.AV 2020-11-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01220-156/10/2020.AV 2020-11-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 01220-156/1/2021.AV 2021-03-12 Összes