Markocevic Goran 02000-104/299/2021.I. sz. ügye

2022. 03. 21., h - 14:31

BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

HATÁRRENDÉSZETI SZOLGÁLAT

IDEGENRENDÉSZETI OSZTÁLY

 

Cím: 7623 Pécs, Athinay S. u. 7-9. 7601 Pécs, Pf: 237

Telefon: +36 (72) 513-325

E-mail:rendigbaranyamrfk@baranya.police.hu 

 

Ügyszám: 02000-104/299/2021. I.

Tárgy: hirdetmény

Ügyintéző: Szélig Gyöngyi r. alezredes

 

 

HIRDETMÉNY

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/N. § (4) és (9) bekezdésének alapján hirdetmény útján történő közlés érdekében közlöm, hogy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Idegenrendészeti Osztálya a 02000-104/299/2021.I. számon folyó idegenrendészeti eljárása során Markocevic Goran (szül. hely, idő: Bosznia-Hercegovina) bosnyák állampolgárral, mint ügyféllel szemben a magyar állam számára megtérítési kötelezettséggel megelőlegezett költség meg nem fizetése miatt önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendelek el  2022. március 17. napjától  2022. december 17. napjáig, amely a megfizetés esetén törlésre kerül.

Amennyiben a költségtartozás megtérítésre kerül, hatóságom haladéktalanul intézkedik az elrendelt beutazási és tartózkodási tilalom törlésére.

A határozat rendelkező része hirdetményi úton kerül közlésre, amely a közzététel napján közöltté és egyidejűleg véglegessé válik.

Az önállóan elrendelt beutazási és tartózkodási tilalom ellen fellebbezésnek helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül- közigazgatási pert indíthat. A keresetet a Pécsi Törvényszéknek címezve hatóságomnál kell előterjeszteni.

A határozat postai úton történő kézbesítésére nincs lehetőség, ezért azt az ügyfél vagy meghatalmazottja a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Idegenrendészeti Osztályán - 7623 Pécs, Athinay Simon út 7-9. - átveheti.

Közzététel napja: 2022. március 18.  

Kalmár Ádám r. alezredes

rendőrségi tanácsos

idegenrendészeti osztályvezető s.k.

 


Kapcsolódó oldalak