Heves Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése

2022. 03. 10., cs - 13:45

Kedvezményezett:
Kedvezményezett:
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

Közreműködő szervezet:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Fejlesztéssel érintett intézmények:
Eger Rendőr-főkapitányság – 3300, Eger, Eszterházy tér 2.
Füzesabony Rendőrkapitányság – 3390 Füzesabony, Baross Gábor út 14.

A projekt kezdő időpontja: 2019.08.01.

A projekt befejezésének időpontja: 2022. 11.29.

 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése több helyszínen valósul meg:

Heves Megyei Rendőrkapitányság, 3300 Eger Eszterházy tér 2.

Füzesabony Rendőrkapitányság, 3390 Füzesabony, Baross Gábor út. 14.
 

Az épületek összességében ugyan működőképesek, de életkoruknál fogva elavultak, így komoly mértékben felújításra szorulnak. Az épület energetikai korszerűsítése – a fűtésrendszer cseréje, födémhőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés – szükséges feladat. Tekintettel arra, hogy az épületek egész évben használatban vannak, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen épületek korszerűek és energiatakarékosak legyenek. Az épületek jelenleg korszerűtlenek, nem felelnek meg a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek.
 

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmények dolgozói, ellátottjai, ügyfelei és rajtuk keresztül azok hozzátartozói megismerkedhetnek az energiahatékonysági beavatkozások és a megújuló energiaforrások alkalmazásának előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata. A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető el, így az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
 

A fejlesztés eredményeként az intézmények biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhetnek tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is.
 

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00096 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásával valósul meg 770.000.000 Ft támogatási összegből.
 

A támogatás összege: 770 000 000 Forint A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósulásával elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke: 277,20 tonna/év

https://www.bmsksport.hu/portfolio-item/heves-megyei-rendor-fokapitanysag-epuleteinek-energetikai-fejlesztese


Kapcsolódó oldalak