Adatvédelmi nyilvántartás

Ózd Rendőrkapitányság

3601 Ózd, Jászi Oszkár u. 2.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 05070-156/1-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05070-156/2-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05070-156/3-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05070-156/4-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05070-156/5-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05070-156/6-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05070-156/8-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05070-156/9-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05070-156/10-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05070-156/11-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05070-156/12-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05070-156/13-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05070-156/14-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05070-156/15-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05070-156/7-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05070-156/16-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05070-156/17-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05070-156/18-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05070-156/19-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05070-156/20-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05070-156/21-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05070-156/22-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05070-156/23-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05070-156/24-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05070-156/25-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05070-156/26-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05070-156/27-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05070-156/28-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05070-156/29-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 05070-156/30-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05070-156/31-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05070-156/32-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05070-156/33-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 05070-156/34-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05070-156/35-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05070-156/36-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05070-156/37-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05070-156/38-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05070-156/39-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 05070-156/41-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05070-156/42-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05070-156/43-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 05070-156/44-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05070-156/45-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 05070-156/46-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 05070-156/47-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 05070-156/48-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05070-156/49-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05070-156/50-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 05070-156/51-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05070-156/52-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05070-156/53-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05070-156/54-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05070-156/55-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05070-156/40-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 05070-156/56-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05070-156/57-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05070-156/58-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05070-156/59-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05070-156/60-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 05070-156/61-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05070-156/62-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05070-156/63-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 05070-156/64-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05070-156/66-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05070-156/67-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 05070-156/68-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05070-156/49-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 05070-156/69-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 05070-156/70-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 05070-156/71-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05070-156/72-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05070-156/73-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05070-156/74-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05070-156/75-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05070-156/76-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05070-156/77-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05070-156/78-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 05070-156/79-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 05070-156/80-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 05070-156/81-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05070-156/82-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05070-156/83-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05070-156/84-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05070-156/85-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05070-156/86-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05070-156/87-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05070-156/88-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05070-156/91-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05070-156/92-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05070-156/93-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05070-156/94-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05070-156/95-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05070-156/96-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05070-156/97-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05070-156/89-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05070-156/90-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05070-156/98-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05070-156/99-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05070-156/100-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 05070-156/101-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05070-156/102-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 05070-156/103-2018. AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 05070-156/104-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05070-156/105-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 05070-156/106-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 05070-156/107-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 05070-156/108-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05070-156/109-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 05070-156/110-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05070-156/111-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 05070-156/112-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05070-156/113-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05070-156/114-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05070-156/115-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05070-156/116-2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05070-156/117-2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05070-156/118-2018. AV. 2018-05-25 Összes