Adatvédelmi nyilvántartás

Bicske Rendőrkapitányság

2060 Bicske, Kisfaludy u. 56.
dr. Somogyi Anikó
r. százados
adatvedelem.fejermrfk@fejer.police.hu
+36(22)541-600/2370 BM: (22)23-70

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 07020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 07020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 07020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 07020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 07020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 07020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 07020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 07020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 07020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 07020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 07020-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 07020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 07020-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 07020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 07020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 07020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 07020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 07020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 07020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 07020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 07020-156/7/2019.AV 2020-01-01 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe állandó belépési engedély igénylésével összefüggő adatok kezelése 07020/156/6/2019. AV. 2019-08-06 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 07020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 07020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 07020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 07020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 07020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 07020-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 07020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 07020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 07020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 07020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 07020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 07020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 07020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 07020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 07020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 07020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 07020-156/2/2019. AV. 2019-01-02 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 07020-156/5/2019.AV 2019-08-06 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 07020-156/2/2020.AV 2020-03-09 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 07020/156/7/2020. AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 07020/156/11/2020. AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 07020/156/1/2021. AV. 2021-02-10 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 07020-156/5/2022. AV. 2022-03-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 07020-156/4/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 07020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 07020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 07020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 07020-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 07020-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 07020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 07020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 07020-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 07020-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 07020-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 07020-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 07020-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 07020-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 07020-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 07020-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 07020-156/156/2018.AVV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 07020-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 07020-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 07020-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 07020-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 07020-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 07020-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 07020-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 07020-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 07020-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 07020-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 07020-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 07020-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 07020-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 07020-156/151/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bicske 07020-156/118/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Etyek 07020-156/113/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Csákvár 07020-156/106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Alcsútdoboz 07020-156/117/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Felcsút 07020-156/116/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 07020/156/13/2020. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 07020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 07020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07020-156/62-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07020-156/65-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 07020-156/3/2020.AV 2020-03-09 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 07020-156/2/2022. AV. 2022-03-16 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 07020-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 07020-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 07020-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 07020-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 07020-156/164/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 07020-156/3/2022. AV. 2022-03-16 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 07020-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 07020-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 07020-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 07020-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 07020-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 07020-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07020-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 07020-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ujjnyomat vétel 07020-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
07020-156/1/2022. AV. 2022-03-16 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 07020-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 07020-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 07020-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 07020-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 07020-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 07020-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 07020/156/3/2021. AV. 2021-01-20 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 07020-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 07020-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 07020-156/169/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 07020-156/174/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 07020-156/171/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 07020-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07020-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 07020-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 07020-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 07020-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 07020-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 07020-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 07020-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 07020-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 07020-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 07020-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 07020-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 07020-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 07020-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07020-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 07020-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07020-156/131/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07020-156/128/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 07020-156/127/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 07020-156/107-1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07020-156/123/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07020/156/8/2020. AV. 2020-10-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07020/156/10/2020. AV. 2020-10-05 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 07020/156/12/2020. AV. 2020-10-05 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 07020/156/4/2021. AV. 2021-04-07 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 07020/156/5/2021. AV. 2021-04-07 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 07020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 07020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 07020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 07020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 07020-156/21/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 07020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 07020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 07020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 07020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 07020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 07020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 07020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 07020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 07020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 07020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 07020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 07020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 07020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 07020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 07020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 07020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 07020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 07020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 07020-156/26/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 07020-156/4/2019.AV 2019-08-06 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07020-156/6/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07020-156/7/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 07020-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 07020-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 07020-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 07020-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 07020-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 07020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 07020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 07020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 07020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 07020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 07020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 07020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 07020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 07020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 07020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 07020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 07020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 07020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 07020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 07020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 07020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 07020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 07020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 07020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 07020-156/170/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 07020-156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 07020-156/1/2019. AV. 2019-01-02 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 07020-156/6/2019.AV 2019-08-06 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07020-156/3/2019.AV 2019-08-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 07020-156/1/2020.AV 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 07020-156/6/2020.AV 2020-03-17 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 07020/156/2/2021. AV. 2021-03-04 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 07020/156/6/2021. AV. 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 07020/156/7/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 07020-156/5/2020.AV 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 07020-156/4/2020.AV 2020-03-18 Összes