Adatvédelmi nyilvántartás

Dunakeszi Rendőrkapitányság

2120 Dunakeszi, Tábor utca 2.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem.pestmrfk@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13120-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13120-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13120-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13120-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13120-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13120-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13120-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13120-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13120-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13120-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13120-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13120-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13120-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13120-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13120-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13120-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13120-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13120-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13120-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13120-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13120-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13120-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13120-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 13120-156/12/2020.AV. 2020-10-29 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13120-156/7/2022.AV. 2022-05-16 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13120-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13120-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13120-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13120-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13120-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13120-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13120-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13120-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13120-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13120-156/33/2018RAV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13120-156/34/201.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13120-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13120-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13120-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13120-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 13120-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13120-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13120-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13120-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13120-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13120-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13120-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13120-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13120-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13120-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13120-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13120-156/4/2022.AV. 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13120-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13120-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13120/156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13120-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13120-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13120-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13120-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13120-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13120-156/3/2022.AV. 2022-04-05 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13120-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13120-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 13120-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13120-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13120-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13120-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13120-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13120-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13120-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13120-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13120-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13120-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 13120-156/13/2020.AV. 2020-10-29 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13120-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13120-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13120/156-11/2020.AV. 2020-10-29 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13120-156/14/2020.AV. 2020-10-29 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Adományok nyilvántartása 13120-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13120-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13120-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13120-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13120-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13120-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13120-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13120-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13120-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13120-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13120-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13120-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13120-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13120-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13120-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 13120-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13120-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13120-156/113/2018.AV 2019-08-07 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13120-156/6/2022.AV. 2022-05-12 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13120-156/5/2022.AV. 2022-05-12 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13120-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13120-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13120-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13120-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 13120-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13120-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13120-156-91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13120-156/92/201.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13120-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13120-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13120-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13120-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13120-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13120-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13120-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13120-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13120-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13120-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13120-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13120-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 12120-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13120-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 13120-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13120-156/100/2018.AV 2018-05-28 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13120-156/114/2018.AV 2019-08-07 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 13120-156/1/2019.AV. 2019-10-11 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 13120-156/6/2020. AV 2020-03-24 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 13120-156/10/2020.AV 2020-06-22 Összes