Adatvédelmi nyilvántartás

Kisbér Rendőrkapitányság

2870 Kisbér, Batthyány tér 4/E.
dr. Takács Piroska Anita
r. alezredes
takacspi@komarom.police.hu
+36(34)517-713 BM: (21)21-02

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 11070-156/1/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 11070-156/33/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 11070-156/39/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 11070-156/3/2018. av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 11070-156/4/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 11070-156/31/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 11070-156/32/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 11070-156/37/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 11070-156/40/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 11070-156/36/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 11070-156/35/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 11070-156/34/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 11070-156/30/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 11070-156/38/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 11070-156/1/2020.AV 2020-01-27 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 11070-156/81/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 11070-156/79/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11070-156/75/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 11070-156/78/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 11070-156/73/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2872 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-622
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 11070-156/72/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-623
Bűnjelkezelés 11070-156/77/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2874 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-624
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 11070-156/69/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2875 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-625
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 11070-156/76/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2876 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-626
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 11070-156/71/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2877 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-627
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 11070-156/70/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2878 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-628
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 11070/156-12/2020.AV 2020-10-07 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 11070/156-14/2020.AV 2020-11-05 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 11070/156-18/2020.AV 2020-11-05 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 11070/156-2/2022.AV 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11070/156-1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 11070-156/62/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Előállítás, elfogás 11070-156/63/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 11070-156/61/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Igazoltatás 11070-156/60/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 11070-156/59/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 11070-156/58/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 11070-156/57/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 11070-156/50/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 11070-156/56/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 11070-156/53/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Szabálysértési előkészítő eljárás 11070-156/52/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 11070-156/51/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 11070-156/49/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 11070-156/48/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 11070-156/46/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 11070-156/54/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 11070/156-55/2018.AV 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e.
kisberrk@komarom.police.hu
0634/552-623
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 11070/156-47/2018.AV 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e.
kisberrk@komarom.police.hu
0634/552-623
Díjkitűzés 11070/156-11/2020.AV 2020-09-28 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 11070/156-9/2020.AV 2020-09-28 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 11070/156-10/2020.AV 2020-09-28 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 11070-156/68/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11070-156/66/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 11070-156/88/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 11070-156/87/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 11070-156/86/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 11070-156/85/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2872 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-622
Lőfegyverek központi nyilvántartása 11070-156/83/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2874 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-624
Lőtér üzemeltetési engedély 11070-156/82/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2875 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-625
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 11070-156/84/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-623
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 11070/156-80/2018.AV 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e.
kisberrk@komarom.police.hu
0634/552-623
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 11070-156/45/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Helyszíni bírság 11070-156/44/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 11070-156/43/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Szabálysértési eljárás 11070-156/42/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2872 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-622
Szabálysértési jogsegély 11070-156/41/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-623
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 11070-156/64/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11070-156/65/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 11070-156/67/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 11070-156/16/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 11070-156/22/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 11070-156/24/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Segélyhívások, bejelentések fogadása 11070/156-6/2020.AV. 2020-07-03 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 11070-156/14/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Körözési eljárás dolog körözése esetén 11070-156/15/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 11070/156-17/2020.AV 2020-11-05 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 11070-156/13/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Büntetőeljárás 11070-156/9/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2872 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-622
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 11070-156/18/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2874 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-624
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 11070-156/23/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2875 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-625
Áldozatvédelem 11070-156/11/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2876 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-626
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 11070-156/12/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2877 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-627
Fogvatartotti nyilvántartás 11070-156/2/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2878 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-628
Mellékbüntetések nyilvántartás 11070-156/17/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2879 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-629
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 11070-156/7/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-623
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 11070/156-90/2018.AV 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e.
kisberrk@komarom.police.hu
0634/552-623
Áldozatvédelem 11070/156-7/2020.AV 2020-09-28 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 11070/156-13/2020.AV 2020-11-05 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11070/156-15/2020.AV 2020-11-05 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11070/156-16/2020.AV 2020-11-05 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 11070-156/8/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 11070-156/5/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 11070-156/6/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Tanú útiköltség elszámolás 11070-156/10/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2872 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-622
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 11070-156/19/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-623
Utazási utalványok nyilvántartása 11070/156-8/2020.AV 2020-09-28 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 11070-156/29/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 11070-156/28/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2870 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-620
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 11070-156/27/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2871 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-621
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 11070-156/25/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2872 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-622
Személyügyi nyilvántartás 11070-156/26/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2873 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-623
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 11070-156/21/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2874 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-624
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 11070-156/20/2018 av 2018-05-25 Összes Kisbéri Rendőrkapitányság
2875 Kisbér, Batthyány tér 4/e
kisberrk@komarom.police.hu
34/552-625
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 11070/156-89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11070/156/4/2020.AV 2020-05-12 2020-05-21 Összes Tévesen került feltöltésre!
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 11070/156-4/2020.AV 2020-05-12 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11070/156-3/2020.AV 2020-05-08 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 11070/156-2/2020.AV 2020-05-08 Összes