Adatvédelmi nyilvántartás

Mosonmagyaróvár Rendőrkapitányság

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 8.
dr. Márkus Erika
r. alezredes
markuse@gyor.police.hu
+36 96 520-008, BM: 21/16-08

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 08040-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 08040-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 08040-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 08040-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 08040-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 08040-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 08040-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 08040-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 08040-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 08040-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 08040-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 08040-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 08040-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 08040-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 08040-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 08040-156/5/2021.AV 2021-10-04 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 08040-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 08040-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 08040-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 08040-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 08040-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 08040-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 08040-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 08040-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 08040-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 08040-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 08040-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 08040-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 08040-156/2/2021.AV 2021-03-18 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 08040-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 08040-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 08040-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 08040-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 08040-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 08040-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 08040-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 08040-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 08040-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Lébény Város területén 08040-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 08040-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 08040-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 08040-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 08040-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 08040-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 08040-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 08040-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 08040-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 08040-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 08040-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 08040-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 08040-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 08040-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 08040-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 08040-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 08040-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 08040-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 08040-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 08040-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Jánossomorja 08040-156/5/2020.AV 2020-08-27 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mecsér 08040-156/4/2020.AV 2020-08-27 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Várbalog 08040-156/1/2022.AV 2022-11-30 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 08040-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 08040-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08040-156/60-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08040-156/3/2020.AV 2020-03-27 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 08040-156/2/2022.AV 2022-11-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 08040-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 08040-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 08040-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 08040-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 08040-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 08040-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 08040-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 08040-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 08040-156/3/2022.AV 2022-11-30 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 08040-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 08040-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 08040-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 08040-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 08040-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 08040-156/7/2021.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 08040-156/8/2021.AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 08040-156/4/2021.AV 2021-09-22 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 08040-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 08040-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 08040-156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 08040-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 08040-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 08040-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 08040-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 08040-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 08040-156/1/2021.AV 2021-03-18 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 08040-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 08040-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 08040-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 08040-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 08040-156/124/2018.AV 2018-07-18 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 08040-156/125/2018.AV 2018-07-18 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 08040-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 08040-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08040-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 08040-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08040-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 08040-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08040-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08040-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 08040-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 08040-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 08040-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 08040-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 08040-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 08040-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 08040-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 08040-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 08040-156/102-1/2018.AV. 2018-07-18 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 08040-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 08040-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 08040-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 08040-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 08040-156/10/2021.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 08040-156/11/2021.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 08040-156/12/2021.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 08040-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 08040-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 08040-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 08040-156/9/2021.AV 2021-12-15 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 08040-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 08040-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 08040-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 08040-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 08040-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 08040-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 08040-156/1/2019.AV 2019-01-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 08040-156/3/2021.AV 2021-03-18 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 08040-156/6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 08040-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 08040-156/1/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 08040-156/2/2020.AV 2020-03-23 Összes