Adatvédelmi nyilvántartás

Nyíregyháza Rendőrkapitányság

4400 Nyíregyháza, Stadion út 1-5.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 15010-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15010-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15010-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 15010-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 15010-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15010-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 15010-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 15010-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15010-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15010-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 15010-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15010-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15010-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 15010-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15010-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15010-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15010-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15010-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15010-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15010-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 15010-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 15010-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 15010-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15010-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15010-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 15010-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15010-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15010-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 15010-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15010-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 15010-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 15010-156/34/2020.AV. Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15010-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 15010-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 15010-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15010-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15010-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 15010-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 15010-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15010-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15010-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15010-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 15010-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 15010-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 15010-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15010-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15010-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 15010-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 15010-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15010-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 15010-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15010-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 15010-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 15010-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 15010-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 15010-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 15010-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 15010-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 15010-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás NAIH-119993/2017. 15010-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes Kemecse Rendőrőrs
4501 Kemecse, Kossuth u. 11. szám
NemetG@szabolcs.police.hu
0642/358-134
Közterületi térfigyelő kamerázás NAIH 40173 15010-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes Baktalórántháza Rendőrőrs
Baktalóránt-háza, Vasút út 2

06-42/352-134
Baktalórántháza Város Önkormányzata
Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
Dr. Lovász Zsuzsa
baktapmh@gmail.com
06-42/550-032
Közterületi térfigyelő kamerázás 01042/0001, NAIH 84665/2015. 15010-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes Érkerti Rendőőrs
Nyíregyháza Damjanich út 4-6
pappsa@szabolcs.police.hu
0642/414-366
Nyh.MJV.PM.hiv.Hatósági Főoszt. Közter.Felügy
Nyíregyháza Bethlen G. út 1 sz.
Bodrogi László
bodrogi.laszlo@nyiregyhaza.hu
42-598388, 30-5658379
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15010-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 15010-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15010-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 15010-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 15010-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 15010-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 15010-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 15010-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 15010-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 15010-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 15010-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 15010-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 15010-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 15010-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 15010-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 15010-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 15010-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 15010-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15010-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15010-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15010-156/12/2021.AV. 2021-09-14 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15010-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 15010-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 15010-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15010-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 15010-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 15010-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 15010-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 15010-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 15010-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 15010-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 15010-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 15010-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 15010-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15010-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 15010-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15010-156/36/2020.AV. Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15010-156/37/2020.AV. Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 15010-156/6/2021.AV. 2021-04-21 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 15010-156/7/2021.AV. 2021-04-21 Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás dolog körözése esetén 15010-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 15010-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 15010-156/35/2020.AV. Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Adományok nyilvántartása 15010-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 15010-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 15010-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 15010-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 15010-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 15010-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 15010-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 15010-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 15010-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 15010-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 15010-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 15010-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 15010-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15010-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 15010-156/13/2021.AV. 2021-09-14 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 15010-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 15010-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 15010-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15010-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 15010-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15010-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 15010-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 15010-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 15010-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 15010-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 15010-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15010-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15010-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 15010-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 15010-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 15010-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 15010-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 15010-156/1/2019.AV. 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 15010-156/16/2019.AV. 2019-09-01 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 15010-156/1/2020.AV. Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15010-156/5/2021.AV. 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 15010-156/15/2021.AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15010-156/8/2020.AV. Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 15010-156/7/2020.AV. Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 15010-156/14/2020.AV. 2020-05-12 Összes