Adatvédelmi nyilvántartás

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Ásványi Annamária

asvanyia@rri.police.hu
+36 (1) 290-31-21/37-016-os mellék, BM: 37-016

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 29023-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 29023-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 29023-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 29023-156/4/2015.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 29023-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 29023-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 29023-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 29023-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 29023-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 29023-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 29023-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 29023-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 29023-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 29023-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 29023-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 29023-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 29023-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 29023-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 29023-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 29023-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 29023-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 29023-156/3/2019.AV 2019-08-09 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 29023-156/6/2020 2020-03-16 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 29023-156/8/2020.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 29023-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 29023-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 29023-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 29023-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 29023-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 29023-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 29023-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 29023-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 29023-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 29023-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 29023-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 29023-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 29023-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 29023-156/5/2020.AV 2020-03-16 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 29023-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 29023-156/3/2021.AV 2021-03-09 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 29023-156/3/2019.AV 2019-08-09 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 29023-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 29023-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 29023-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 29023-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 29023-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 29023-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 29023-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 29023-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 29023-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 29023-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 29023-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 29023-156/147/018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 29023-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 29023-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 29023-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 29023-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 29023-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 29023-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 29023-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 29023-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 29023-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 29023-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 29023-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 29023-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 29023-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 29023-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 29023-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 29023-156/4/2022.AV 2022-05-02 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 29023-156/5/2022.AV 2022-05-02 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 29023-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 29023-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 29023-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 29023-156/40/2018-AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 29023-156/41/2018-AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 29023-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 29023-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 29023-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zárt, ill. utasforgalom számára megnyitott területein üzemeltetett zártláncú CCTV kamerarendszer, a Repülőtér zárt, ill. az utasforgalom számára megnyitott területeinek megfigyelése, államhatár védelme 29023-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes Budapest Airport Zrt.
Budapest 1185, BUD Nemzetközi Repülőtér, Pf.:53, 1675 Budapest
Braun Ingrid
ingrid.braun@bud.hu
296-64-31
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 29023-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 29023-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 29023-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 29023-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 29023-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 29023-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 29023-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 29023-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 29023-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 29023-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 29023-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 29023-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 29023-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 29023-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 29023-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 29023-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 29023-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 29023-156/5/2021.AV 2021-09-03 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 29023-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 29023-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 29023-156/3/2022.AV 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Lőfegyverek központi nyilvántartása 29023-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 29023-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 29023-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 29023-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 29023-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 29023-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 29023-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 29023-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 29023-156/2/2022.AV 2022-03-28 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 29023-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
A légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtás kérése, illetve engedélyezése céljából a harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése 29023-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 29023-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 29023-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 29023-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 29023-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 29023-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 29023-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 29023-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 29023-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 29023-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 29023-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 29023-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 29023-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 29023-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 29023-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 29023-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 29023-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel az őrzött szálláson 29023-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 29023-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 29023-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 29023-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 29023-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 29023-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 29023-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 29023-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 29023-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 29023-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 29023-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határforgalom-ellenőrzés Automatic Border Control (a továbbiakban: ABC kapu) alkalmazásával 29023-156/4/2020.AV 2020-02-05 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 29023/156/11/2020.AV 2020-06-10 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 29023/156/12/2020.AV 2020-06-10 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 29023/156/13/2020.AV 2020-06-10 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
29023-156/1/2022.AV 2022-03-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 29023-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 29023-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 29023-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 29023-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 29023-156/2/2021.AV 2021-03-09 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 29023-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légi marsall fegyver kezelése 29023-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légitársaságoktól igényelt utaslista 29023-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légitoloncolás 29023-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utasbiztonsági ellenőrök tevékenységének tesztelése (nyílt/rejtett tesztelés) 29023-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 29023-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 29023-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 29023-156/2/2020.AV 2020-01-01 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 29023/156/14/2020.AV 2020-06-10 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 29023-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 29023-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 29023-15/189/2018.AV 2018-08-01 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 29023-156/190/2018.AV 2018-08-01 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 29023-156/191/2018.AV 2018-08-01 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 29023-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 29023-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 29023-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 29023-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 29023-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 29023-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 29023-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 29023-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 29023-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 29023-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29023-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 29023-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 29023-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 29023-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére 29023-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 29023-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 29023-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 29023-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 29023-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 29023-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 29023-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 29023-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 29023-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 29023-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 29023-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 29023-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 29023-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 29023-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 29023-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 29023-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 29023-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 29023-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 29023-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 29023-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 29023-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 29023-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 29023-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 29023-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 29023-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 29023-156/181/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 29023-156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 29023-156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 29023-156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 29023-156/185/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 29023-156/186/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 29023-156/187/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 29023-156/188/2018.AV 2018-07-19 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 29023-156/1/2019.AV 2019-01-22 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 29023-156/4/2019.AV 2019-08-09 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 29023-156/1/2020 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 29023-156/9/2020.AV 2020-03-24 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 29023/156/5/2019.AV 2019-09-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 29023-156/1/2021.AV 2021-03-05 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 29023-156/4/2021.AV 2021-08-31 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 29023-156/6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 29023-156/8/2020.AV 2020-03-24 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 29023-156/10/2020.AV 2020-05-12 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 29023/156/7/2020.AV 2020-03-24 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 29023/156/15/2020 2020-11-12 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
29023/156/16/2020.AV 2020-11-12 Összes