Adatvédelmi nyilvántartás

Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 6.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16322-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16322-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16322-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16322-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16322-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16322-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16322-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16322-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16322-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16322-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16322-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 16322-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16322-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16322-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16322-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 16322-156/14/2020.AV 2020-06-11 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16322-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16322-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16322-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16322-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16322-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16322-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16322-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16322-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 16322-156/10/2020.AV 2020-06-11 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16322-156/19/2020.AV 2020-06-11 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 16322-156/25/2020.AV 2020-06-11 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16322-156/26/2020.AV 2020-06-11 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16322-156/2/2019.AV 2019-04-01 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16322-156/2/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 16322-156/3/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 16322-156/4/2021.AV 2021-03-19 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16322-156/2/2022.AV 2022-05-09 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16322-156/3/2022.AV 2022-05-09 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 16322-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16322-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16322-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 16322-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16322-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16322-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16322-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 16322-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 16322-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16322-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 16322-156/30/2020.AV 2020-11-03 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16322-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 16322-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16322-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16322-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16322-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16322-156/21/2020.AV 2020-06-11 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 16322-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16322-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16322-156/6/2020.AV 2020-05-22 Összes
Értesítési terv 16322-156/1/2021.AV 2021-03-19 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16322-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 16322-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 16322-156/65/2018.AV 2018-08-03 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 16322-156/66/2018.AV 2018-08-03 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 16322-156/13/2020.AV 2020-06-11 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 16322-156/27/2020.AV 2020-10-22 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16322-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16322-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16322-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16322-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 16322-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 16322-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 16322-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16322-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 16322-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16322-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16322-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 16322-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16322-156/20/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16322-156/22/2020.AV 2020-06-11 Összes
Bűnügyi hírlevél 16322-156/11/2020.AV 2020-06-11 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16322-156/28/2020.AV 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16322-156/29/2020.AV 2020-10-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16322-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 16322-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16322-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 16322-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 16322-156/15/2020.AV 2020-06-11 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 16322-156/24/2020.AV 2020-06-11 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 16322-156/12/2020.AV 2020-06-11 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 16322-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16322-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16322-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16322-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 16322-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16322-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16322-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16322-156/1/2020.AV 2020-02-03 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16322-156/3/2020.AV 2020-03-26 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16322-156/9/2020.AV 2020-06-11 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16322-156/23/2020.AV 2020-06-11 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 16322-156/16/2020.AV 2020-06-11 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 16322-156/17/2020.AV 2020-06-11 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16322-156/8/2020.AV 2020-06-11 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 16322-156/18/2020.AV 2020-06-11 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16322-156/1/2019.AV 2019-04-01 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16322-156/3/2019.AV 2019-04-01 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16322-156/4/2019.AV 2019-04-01 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 16322-156/5/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16322-156/6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16322-156/4/2020.AV 2020-03-26 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16322-156/5/2020.AV 2020-03-26 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16322-156/7/2020.AV 2020-05-27 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
16322-156/1/2022.AV 2022-03-31 Összes