Gazdasági szakterület

Az alábbiakban elérhető elektronikus űrlapok benyújtásakor az ügyfélnek a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • a kiszabott bírság, eljárási illeték, eljárási költség, valamint igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása;
  • elektronikus számla benyújtása.

A fizetési kötelezettség teljesítésének igazolására létrehozott űrlapot abban az esetben szükséges kitölteni, ha az ügyfél a hatóságtól fizetési felszólítást kapott, vagy tudomást szerzett arról, hogy az adóhatóság által foganatosított végrehajtás folyamatban van. Az igazolás megküldésével elősegíti az önkéntesen teljesített, de nem azonosított befizetésének feldolgozását.

Átutalás esetén a közlemény rovatban a fizetési kötelezettség teljesítése esetén kérjük, hogy az ügyszámra és az ügyfél nevére, valamint a megfizetett összeg jogcímére (fizetési kötelezettség megnevezése) minden esetben hivatkozzanak.

A fizetési kötelezettség teljesítésének igazolására létrehozott űrlap egyúttal lehetőséget nyújt visszafizetési kérelem benyújtására túlfizetés, vagy téves befizetés esetében.

A rendőrség költségvetési szerveinek központosított bírságbeszedési számlaszámait és előirányzat-felhasználási keretszámla számait a vonatkozó ügyféltájékoztató tartalmazza.

Az elektronikus számla benyújtására biztosított űrlapot abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a Rendőrség partnere az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott elektronikus számlát bocsát ki.