Járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos beadványok

2020. szeptember 1-jétől hatályos a járványügyi készültség időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, amely a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére történő belépése tekintetében korlátozó szabályokat határoz meg.

A belépési korlátozás alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására a méltányossági kérelem beutazáshoz elektronikus űrlapon van lehetőség.

A beutazási kérelem elbírálásáról szóló határozattal szembeni fellebbezés benyújtására a Fellebbezés Magyarországra történő beutazási kérelem elbírálása tárgyában hozott döntéssel szemben elektronikus űrlapon van lehetőség.

2020. október 28-ától hatályos a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Karantén tv.) alapján, ha kormányrendelet meghatározott országokból történő beutazás esetére hatósági házi karanténkötelezettséget ír elő, a hatósági házi karantén elrendelésével kapcsolatban egyedi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának nincs helye.

A határellenőrzést végző rendőri szerv – a járvány terjedésének megelőzésére, illetve a lakosság egészségének védelmére tekintettel a karanténkötelezettség ellenőrzése céljából – a karanténkötelezett Magyarországra történő belépésekor rögzíti a karanténkötelezett Karantén tv. 4. § (1) bekezdésben meghatározott adatait.

Az adatokat a karanténkötelezett a Magyarországra történő belépést megelőző 24 órával korábban is közölheti, valamint a karanténlakás címét is bejelentheti a Magyarországra történő belépést megelőző határátlépési adatközlés elektronikus űrlapon.

A karanténkötelezett a hatósági házi karantén alóli mentesülés céljából kezdeményezett egészségügyi vizsgálat időpontját a karanténlakás ebből az okból tervezett elhagyását legalább 24 órával megelőzően a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a PCR szűrésen történő megjelenése időpontjának és helyének bejelentése elektronikus űrlap beküldésével jelentheti be.

Ha az egészségügyi vizsgálat eredményeként a karanténkötelezett a hatósági házi karantén alól mentesülhet, ha az egészségügyi vizsgálat eredményét (2 db negatív teszt) a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére a Karanténkötelezett személy negatív PCR teszt eredményének beküldése karanténkötelezettség alóli jogszabályi mentesülés érdekében elektronikus űrlap benyújtásával jelenti be.

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos beadványok kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott elektronikus űrlapokon, magyar vagy angol nyelven,

elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,

cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújthatók be.

Gyakori kérdések és válaszok a határátlépéssel kapcsolatban itt érhetők el.

 

Government Decree 408/2020 on travel restrictions during the period of state of epidemiological preparedness is in force from 1 September 2020. (VIII. 30.), which lays down restrictive rules for the entry of non-Hungarian citizens from abroad entering into the territory of Hungary in passenger traffic.

It is possible to submit an application for exemption from the entry restrictions through the electronic form Equity request to cross the state border.

It is possible to submit an appeal against the decision on assessing the request to enter Hungary through the electronic form Appeal against a decision taken concerning entering Hungary.

Based on Act CIV of 2020 on certain rules relating to epidemiological measures and amending certain laws relating to epidemiological measures, which shall enter into force on 28 October 2020 (hereinafter: Act on Quarantine), if a government decree imposes an official home quarantine obligation in case of entering Hungary from certain countries, there is no place for conducting an individual administrative official procedure concerning the imposed official home quarantine.

In accordance with the legal provisions, the police unit responsible for border control shall - in the interest of preventing the spread of the epidemic and of protecting the health of the citizens, in order to check the complying with the mandatory quarantine - register all data specified in the Act on Quarantine Article 4 (1) upon the entry into Hungary of the person subject to mandatory quarantine.

The person subjected to mandatory quarantine can send his/her information as well as the address of the location of the quarantine 24 hours prior to entering Hungary through the Data submittal prior to crossing the border of Hungary form.

The person subjected to mandatory quarantine, in order to attend a health screening initiated to be exempted from mandatory quarantine can report the planned intention to leave the location of the quarantine by submitting the electronic form Reporting the date and place of PCR screening to the police station competent by the quarantine residence.

The person subjected to mandatory quarantine can be exempted from mandatory quarantine as a result of the health screening, if the results (2 negative PCR tests) are submitted to the police station competent by the quarantine residence through the submission of the Submitting the negative PCR test result of persons subject to mandatory quarantine to be legally exempted from the quarantine electronic form.

Submissions related to the pandemic measures can only be submitted by way of an electronic form in Hungarian or English,

a) in the form of electronic submission sent from the companies or citizens digital gateway,

b) when no such gateways can be used, by filling and submitting the intelligent form available on the homepage of the Hungarian National Police.

Frequently asked questions and answers about crossing the border are available here.