KRESZ-FESZT

2014. 09. 30., k - 15:02
ORFK Kommunikációs Szolgálat

II. országos közlekedésbiztonsági tanévnyitó.

A tavalyi évben került először megrendezésre a KRESZ-FESZT elnevezésű országos rendezvénysorozat, mely a tanévkezdeti kampány záróeseménye és egyben a „közlekedésbiztonsági tanév” kezdete. Az országos rendezvénysorozat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és Közlekedéstudományi Intézet - az Élet Úton program alapító tagjainak - közös együttműködésével valósul meg.

 

A szakemberek a gyerekeket országosan minden megyeszékhelyen egy időben különböző közlekedésbiztonsági programokkal várják: kerékpáros ügyességi versennyel, mobil KRESZ-pályás foglalkozással, bűn- és baleset-megelőzési ismereti teszttel, foglalkoztató játékokkal, színezőkkel és rendőrségi technikai bemutatóval. A programon résztvevő gyerekeket különböző közlekedésbiztonsági eszközökhöz juttatják hozzá a szervezők, amelyeket hasznosíthatnak majd a mindennapi közlekedés során. A KRESZ-FESZT központi rendezvénye 2014. szeptember 30-án Budapesten, a Közlekedési Múzeumban, valamint a mellette található KRESZ-parkban került megrendezésre.

 

A kisgyermekkorban kezdett és később egymásra épülően folytatott hatékony közlekedésre felkészítés jótékony, hosszú távú társadalomformáló hatásokkal bír, hiszen a gyerekek nemcsak kicsiként közlekednek biztonságosan, hanem ha valóban hatékony az oktatás, akkor beleivódik a viselkedésmintájukba, amit felnőtt korukra is magukban hordoznak, sőt, továbbadják környezetüknek és saját gyerekeiknek is. Ez az alapelve az Élet Úton, a biztonságos közlekedésre felkészítés programjának, mely indulása óta számos programot indított, támogatott a gyermekek közlekedésre nevelése érdekében. Aktív támogatója, résztvevője, szervezője a közösségi programoknak is, amelyeken legfőképp szülő-gyermek programokkal próbálja felhívni a figyelmet a gyermekek közlekedés-biztonságára.  

 

A szeptember hónap minden évben különösen veszélyes a gyermekek közlekedésbiztonsága szempontjából, a megnövekedett őszi autóforgalom és az iskolakezdés miatt is. Nagyobb hangsúlyt kell ebben az időszakban helyezni a szülők, családtagok, pedagógusok tájékoztatására, miszerint a gyermekek biztonságára nemcsak iskolakezdési időszakban, hanem folyamatosan figyelni és tenni kell, az élet és egészségmegóvás érdekében. Az általános iskolát kezdő - vagy éppen lakóhelyet váltó - gyermekeknél az önálló közlekedést megelőzően nagyon fontos a példamutatás, illetve a szülői kíséret az oktatási intézményekbe.  Ezáltal a szülőnek van lehetősége megmutatni, milyen módon és útvonalon célszerű a tanintézetet megközelíteni, az egyes szakaszokon, útkereszteződésekben milyen veszélyekkel kell számolni, s hogyan lehet azokat kiküszöbölni, továbbá milyen alternatív útvonalat lehet választani, ha éppen a megszokott út bármely ok miatt nem járható. Az iskolakezdéshez időzítve kiemelt figyelmet kell fordítani az elmúlt időszak kismértékű jogszabályváltozásaira is, melyek a gyermekek biztonságát hivatottak javítani: ilyenek például a gyermekbiztonsági rendszerekkel kapcsolatos előírások.

 

A 2014/2015. tanévben 2794 általános és 46 középiskolát vontunk be „Az iskola rendőre” programba. Az oktatási intézményekbe delegált rendőrök létszáma 2216 fő. A tanévkezdés előtt felkerestük azokat az általános iskolákat, amelyek már az előző tanévben is a program részei voltak, illetve felvettük a kapcsolatot azokkal a tanintézményekkel is, amelyek ez idáig a programunkból valamilyen okból kimaradtak. Ellenőriztük a korábban kihelyezett szóróanyagok, illetve plakátok állapotát. A hiányzó példányok pótlására intézkedtünk, szem előtt tartva azok kifüggesztésénél, hogy a tanintézményt látogató gyermekek és szüleik részére is jól látható, illetve a szóróanyagok tekintetében hozzáférhető helyen legyenek kihelyezve. Az ORFK-OBB által rendelkezésre bocsátott üzenőfüzetet az ország valamennyi általános iskola első osztályos tanulója részére átadtuk.   

 

A helyi rendőri szervek a tanévkezdéshez kapcsolódóan szeptember hónapban - a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában - kiemelt rendőri jelenlétet biztosítottak azon általános iskolák közelében, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt volt. Ezeken a helyszíneken demonstratív rendőri jelenléttel segítették elő a gyermekek biztonságos közlekedését, és fokozott figyelmet fordítottak a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladat végrehajtásába a helyi rendőri szervek bevonták a polgárőrséget, és az önkormányzat közfeladatot ellátó munkatársait is. 2014 szeptember hónapban összesen 1521 helyszínen (2013-ban 1296) 1899 rendőr (tavaly 1465 fő) rendőr teljesített szolgálatot, tevékenységüket 1071 (tavaly 693 fő) polgárőr, 241 közterület-felügyelő segítette.

 

A fokozott rendőri (polgárőri) jelenlét a célját elérte, szeptember hónapban nem történt halálos kimenetelű közúti közlekedési gyermekbaleset Magyarország közútjain.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam