Vízumkiadás az átkelőhelyeken

A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) VI. fejezetében szabályozott száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet Magyarország közúti, légi, valamint vízi határátkelőhelyén (a továbbiakban együtt: határátkelőhely) a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.

A határátkelőhelyen csak rendkívül indokolt esetben, írásos kérelemre lehet vízumot kiadni.

A vízumkérő lapot az átkelőhelyen lehet kérni és kitölteni.

A határátkelőhelyen vízumot csak olyan vízumkötelezett ország állampolgára kérhet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
- rendelkezik érvényes, a határátlépésére jogosító útlevéllel;
- igazolja a tervezett tartózkodásának a célját és körülményeit (miért kéri a vízumot, hol fog tartózkodni, lakni);
- rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel (Magyarország tekintetében 10.000 Ft/nap) a tartózkodás időtartamára és a visszautazásához;
- nem jelent veszélyt a közrendre és közbiztonságra;
- nem áll beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt.

Az igénylőnek igazolnia kell azt, hogy nem volt lehetősége a vízum felvételére a külképviseleten (pl: temetésre érkezik és a temetés időpontjáról kapott tájékoztatás és a temetés között nem állt elég idő rendelkezésre a vízum beszerzésére, vagy hozzátartozója balesetet szenvedett és szükséges az azonnali beutazása, stb.) A külső határon kiadott vízum legfeljebb 15 napos tartózkodásra állítható ki. Átutazás esetén az engedélyezett tartózkodás hosszának meg kell egyeznie az átutazáshoz szükséges időtartammal.

A határátkelőhelyen van lehetőség úgynevezett korlátozott területi érvényességű vízum kiadására is - például csak Magyarország területén lehet a vízummal tartózkodni -, ha a kérelmező nem teljesíti teljes körűen a beutazáshoz szükséges feltételeket, esetleg a vízumkiadásával szemben egy másik tagállam kifogást emelt, illetve olyan sürgős esetben, amikor a tagállami egyeztetésre idő hiányában nem kerülhet sor.

A határátkelőhelyen előterjesztett száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul - elektronikus úton - döntésre felterjeszteni a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) illetékes Igazgatóságához (továbbiakban Igazgatóság).

Az Igazgatóság a kérelemről a kézhezvételt követően azonnal, de legkésőbb három órán belül határoz, és döntését - a Rendőrség útján - közli a kérelmezővel.

A kérelemnek helyt adó döntés esetén a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumot a Rendőrség helyezi bele a kérelmező úti okmányában.

A határátkelőhelyen előterjesztett száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezést a döntés közlését követő három napon belül a határátkelőhelyen, az Igazgatóságnál, vagy a Hivatalnál lehet előterjeszteni. A határátkelőhelyen előterjesztett fellebbezést a Rendőrség haladéktalanul felterjeszti az
Igazgatósághoz. Az Igazgatóság a fellebbezést soron kívül felterjeszti a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak.

A Hivatal a fellebbezéssel kapcsolatos döntését öt napon belül hozza meg.

Ha a vízumkiadás feltételei nem állnak fenn, a határátkelőhelyen előterjesztett vízumkérelmet határozattal kell elutasítani, amely tartalmazza az elutasítás indokát, valamint a jogorvoslati lehetőségeket.

Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Egyenruhás mikulások

Környén a gyalogos-átkelőhelyeknél rendőrök kedveskedtek ajándékokkal a közlekedésben résztvevőknek.