Területi szervek

Készenléti Rendőrség

Magyarország rendőri szervei közül a legösszetettebb speciális feladatokat a Készenléti Rendőrség látja el. A szervezet a Rendőrség állandó csapaterejének bázisa, a budapesti és vidéki alegységeinkkel együtt több mint 5000 főt foglalkoztat.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) kiemelt feladata a határforgalom ellenőrzése és a repülőtér területén a közbiztonság, a közrend folyamatos fenntartása, melyet utasbarát módon, szolgáltató jelleggel valósít meg Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) működésének jogalapját az 1999. LIV. törvény hozta létre, amely az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete közötti együttműködésről és az információcseréről rendelkezik.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Rendőrség) alárendeltségébe tartozik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik és országos illetékességgel önállóan végzi az oktatással, kiképzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős, valamint sport tevékenységgel, a hivatásos állomány alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan a hatáskörébe utalt feladatokat.

Nemzetközi Oktatási Központ

A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) 1999-ben alapított képzési intézmény, amely felelős a rendészeti oktatást végző nemzetközi szervekkel kötött szerződésekből, megállapodásokból, jogszabályi kötelezettségekből eredő feladatok végrehajtásáért, továbbá továbbképzések megszervezéséért és lebonyolításáért az aktuális igényeknek megfelelően, két- vagy többoldalú nemzetközi együttműködésben.