Jogszabályok

  1. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény

 

  1. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

 

  1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény;

 

  1. a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2013/29/EU európai parlament és a tanács irányelve;

 

  1. a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet;

 

  1. a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet;

 

  1. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet;

 

  1. a polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2015. (IV. 20.) BM rendelet;