Határátlépéssel kapcsolatos információk

Határátlépéssel kapcsolatos általános információk 

 

Magyarország területére Ausztria, Szlovénia és Szlovákia irányából ellenőrzés nélkül lehet beutazni, illetve ezen országok területére ellenőrzés nélkül lehet Magyarországról kilépni. Ezeken az államhatár szakaszokon a határ bárhol és bármikor átléphető, azonban figyelni kell arra, hogy a KRESZ vagy a magántulajdon sérelme nélkül tegyük ezt (pl. kizárólag kerékpároknak használható útra ne hajtsunk be gépjárművel, illetve magánterületen keresztül ne lépjük át a határt). Úgyszintén a schengeni térség országaiból érkező illetve oda induló repülőjáratok utasai nem esnek útlevél ellenőrzés alá, de ez esetben is a gépbe való beszállás előtt utasbiztonsági ellenőrzés mindenki számára kötelező.

Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország irányából beutazni, illetve Magyarországról kiutazni is ezen országokba csak a kijelölt határátkelőhelyen a nyitvatartási időben lehet.  A határátkelőhelyek területére történő belépésre és tartózkodásra vonatkozó speciális szabályok a határátkelőhelyek rendjében kerülnek rögzítésre, melyek kivonatos formában a határátkelőhelyek területén kifüggesztve megtalálhatóak. A határforgalom-ellenőrzés főszabályként az érkezés sorrendjében történik és díjmentes. 

 

A határforgalom-ellenőrzés a határátkelőhelyeken végzett olyan ellenőrzés, amelynek célja annak megállapítása, hogy az átlépésre jelentkező személyek, beleértve az azok birtokában lévő közlekedési eszközöket és tárgyakat, beléptethetőek-e Magyarország (schengeni tagállamok) területére, illetve elhagyhatják-e azt.

 

Határátlépéssel kapcsolatos információk magyar állampolgárok számára

 

Az Ön schengeni külső határon történő be- és kiutazására az uniós polgárok be-és kiutazására, valamint ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Emellett Önnek bármikor joga van haza térni akkor is, ha nem felel meg a beutazási feltételeknek.

 

Ön az EU összes országába, valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe, továbbá Albániába, Bosznia Hercegovinába, Macedóniába, Moldáviába, Montenegróba és Szerbiába személyazonosító igazolvánnyal is elutazhat. Kérjük, mindig ügyeljen arra, hogy akkor is legyen Önnél útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, ha az úgynevezett schengeni belső határon utazik át ahol nincs határellenőrzés.

 

Az érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal történő utazás lehetőségét biztosító országokba az alábbi típusú személyazonosító igazolványokkal lehet beutazni:

  • 1991. április 1. előtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel); (kivéve Albánia, Bosznia Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Moldávia és Szerbia)
  • az 1991. április 1. után kiállított személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel); (kivéve Albánia, Bosznia Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Moldávia és Szerbia)
  • a 2000. január 1. után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag);
  • Illetve 2000. január 1. követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal (kivéve Albánia, Bosznia Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Moldávia és Szerbia).

 

A problémamentes külföldre utazás érdekében javasoljuk a külföldre utazók számára elsősorban az útlevél, továbbá az új típusú, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány használatát.

 

Magyarország által, a nem magyar állampolgárok részére kiállított személyazonosító igazolvánnyal nem lehet külföldre utazni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érvényes, kártya formátumú gépjárművezetői engedély nem minősül úti okmánynak, így azzal még a belső határokon sem lehet átutazni.

 

A kiskorúak utazásához az érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány mellett a gondviselő  hivatalos (legalább két tanúval ellátott) írásbeli hozzájárulása ajánlott, amennyiben ő nincs a kiskorúval, tehát a kiskorú egyedül vagy más felnőtt kíséretében utazik.

 

Amennyiben Ön a magyar állampolgárságon kívül más ország állampolgárságával is rendelkezik, a határon annak megfelelően kerül sor az ellenőrzésére, amilyen be-és kiutazásra jogosító okmánnyal hitelesen igazolja magát.

Nem az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárai

 

Amennyiben Ön nem az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgára kötelező a határátkelőhelyen az „ALL PASSPORT” sávban várakoznia az ellenőrzésre és minden esetben alapos ellenőrzésen kell átesnie. Szükség esetén az útlevélkezelő Önt további tények tisztázása érdekében, a sorból kiszólítva elkülönített helyre kísértetheti. Erről Ön írásos tájékoztatást kap.

 

A határforgalom-ellenőrzés során az ellenőrzést végző jogosult az utas beutazási feltételeinek ellenőrzésén túl a gépjármű megszemlélésére, a gépjármű csomag-, motor- és utasterének, valamint jogszerű használatának az ellenőrzésére is. 

 

A beutazás olyan útlevél birtokában lehetséges, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a schengeni térségből való tervezett kiutazás időpontját és 10 évnél nem régebben állítottak ki.

 

Amennyiben Ön olyan ország állampolgára, amely vízumkötelezettség alá esik, akkor az útlevél mellett rendelkeznie kell érvényes vízummal is. Az útlevélhez nem kötelező a vízum abban az esetben, ha Ön érvényes, a schengeni térség valamely állama által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

A vízum egy ígérvény, amelynek birtoklása Magyarország (schengeni tagállamok) területére történő beutazásnak csak az egyik előfeltétele. Minden egye belépésre jelentkezésnél a határforgalom-ellenőrzést végző hatóság tisztviselői ellenőrzik azt, hogy továbbra is fennállnak-e a vízumkiadás feltételei, amelyet Önnek az útlevélkezelő kérésére kell igazolnia.

 

A beutazás célja különböző dokumentumokkal (például: szállásigazolás, meghívólevél, meghívó konferenciára, illetve egyéb rendezvényre, stb.) igazolható, amelyeknek szintén leellenőrizhetőeknek kell lenniük. Ezeket célszerű magunknál tartani. Beutazáskor a célországba megfelelő anyagi fedezettel kell rendelkezni, amelynek mértéke tagállamonként változó lehet. Az anyagi fedezet összegéről felvilágosítás kérhető az ellenőrzést végző tisztviselőtől. Az anyagi fedezet leginkább készpénzzel, bank- és hitelkártyával, meghívó levéllel vagy utazási csekkel igazolható.

 

FIGYELEM! Az anyagi fedezet meglétét Önnek csak fel kell mutatni, annak átadására Ön  nem kötelezhető és az ellenőrzést végző azokat nem veheti el. Ha ilyen jelenséget tapasztal, az érintett rendőr jelvényszámának és nevének közlésével tegyen haladéktalanul bejelentést a határátkelőhely parancsnokánál vagy bármely rendőri szervnél.

 

A fentieken túl Önt és a birtokában lévő okmányokat és gépjárművet az útlevélkezelő mindenkor köteles a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott magyar és uniós nyilvántartásokban ellenőrizni. Amennyiben az Ön be-és kilépésének akadálya nincs, az útlevélkezelő minden egyes be-, illetve kilépésnél köteles az Ön útlevelébe be-, illetve kiléptető bélyegzőt elhelyezni. Amennyiben az Ön beutazását a feltételek hiánya miatt megtagadják, erről Önnek megfelelő nyomtatványt kell kapnia, amelyen meg kell jelölni azt az okot, amiért nem utazhat be.

 

Az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárai

 

Amennyiben Ön Az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgára, Ön a határátkelőhelyen mind az „EU, EEC, Svájc”, mind az „ALL PASSPORT” sávot használhatja. Célszerűségi szempontból javasoljuk az EU sáv használatát, mivel az „all passport” sávot használó nem uniós polgárok ellenőrzése alaposabb és hosszabb ideig tart.

               

Ön személyazonosító igazolvánnyal utazhat Magyarországra és a címben megnevezett  országokba Magyarországról. A címben fel nem sorolt országokba Magyarországról csak akkor utazhat ki személyazonosító igazolvánnyal, ha az Ön országától ezt az érintett ország elfogadja. Erről mindig győződjön meg az utazás előtt.

Ön be-és kiutazáskor minimum ellenőrzésre kötelezett, amelynek lényege az Ön személyazonosságának és állampolgárságának, valamint az Önnél lévő okmányok érvényességének és eredetiségének vizsgálata. Emellett a rendőr jogosult a gépjárművét is átvizsgálni, illetve szúrópróbaszerűen Önt és a birtokában lévő okmányokat és gépjárművet  a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott magyar és uniós nyilvántartásokban ellenőrizni. Önnek a beutazás anyagi fedezetét, célját nem kell igazolnia, azt nem is kérhetik Öntől.

Tájékoztatjuk, hogy mindezeket a kedvezményeket csak akkor élvezheti, ha az Önnél lévő okmányokból kétség kívül megállapítható, hogy Ön az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgára. Az Ön úti okmányát be-és kilépéskor nem kell bélyegezni.

 

 

Az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárának olyan családtagja, aki maga nem uniós polgár

 

Amennyiben Ön együtt utazik az uniós polgár családtagjával, vagy azért kíván Magyarországra utazni, hogy az itt élő uniós családtagjaihoz csatlakozzon, akkor a határátlépéskor Ön minimum ellenőrzésre kötelezett (lásd: uniós polgárok beutazása), de úti okmányát csak akkor nem bélyegezzük, ha Ön már rendelkezik EGT állampolgár családtagja részére kiállított tartózkodási kártyával és ezt fel tudja mutatni.

 

Ha Ön vízumkötelezett ország állampolgára és még nincs EGT állampolgár családtagja részére kiállított tartózkodási kártyája, csak érvényes vízum birtokában utazhat be. Ezt a külképviseleten kell beszereznie. Amennyiben Ön egyedül utazik és nem azért, hogy az itt élő uniós családtagjaihoz csatlakozzon, akkor Önt a nem uniós polgárokra vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni a határátkelőhelyen.

 

Előzetes bejelentkezés – gördülékeny határátlépés ukrán, szerb, román és horvát viszonylatban

 Új kezdeményezésként e-mailen vagy faxon lehet előzetes bejelentést tenni az ukrán, szerb és román és horvát viszonylatban ki-, illetve belépésre jelentkező autóbuszok határátlépésének gördülékenysége érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Záhonyi és Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltségén, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szeged Határrendészeti Kirendeltségén, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kelebia és Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltségén, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Battonya, Gyula és Kötegyán Határrendészeti Kirendeltségén, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Biharkeresztes és Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltségén, és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsai Rendőrkapitányság letenyei Határrendészeti Osztályán.

 

Határátkelőhely

E-mail cím

Fax

Záhony közúti határátkelőhely

zahony_hrk@szabolcs.police.hu ugyelet.zahonyHRK@szabolcs.police.hu

+36-45-525-161

mellék 78-65

Beregsurány közúti határátkelőhely

UgyeletBeregsurany_HRK@szabolcs.police.hu 

+36-45-570-167

Röszke autópálya határátkelőhely

ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu

+36-62-541-706

Tompa közúti határátkelőhely

ugyelet.kelebiahrk@bacs.police.hu

 

+36-77-554-010

Hercegszántó közúti határátkelőhely

ugyelet.hercegszantohrk@bacs.police.hu

 

+36-79-554-030

Battonya közúti határátkelőhely

battonyahrk@bekes.police.hu

+36-68-556-070

 

Gyula közúti határátkelőhely

gyulahrk@bekes.police.hu

+36-66-562-530

 

Méhkerék közúti határátkelőhely

kotegyanhrk@bekes.police.hu

+36-66-572-620

 

Ártánd közúti határátkelőhely

biharkereszteshrk@hajdu.police.hu

+36-54-541-075

Nyírábrány közúti határátkelőhely

nyirabranyhrk@hajdu.police.hu  

+36-52-596-009

Letenye Autópálya

letenyehrk@zala.police.hu  +36-93-543-102

Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Baleset történt az M0-ás autóúton

Két személygépkocsi, egy kisbusz és egy járműszerelvény ütközött össze Ecser külterületén. A közlekedők torlódásra számítsanak!