Közigazgatási bírság

2008. május 1-től a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel:

  • a) a megengedett legnagyobb sebességre,
  • b) a vasúti átjárón való áthaladásra,
  • c) a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
  • d) az autópálya leálló sávjának igénybevételére
  • e) a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra,
  • f) a természet védelmére,
  • g) a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra

vonatkozó előírások betartásra kerüljenek.

Amennyiben az egyes előírásokat megszegik, az üzemben tartóval, illetve a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni.

 

Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

 

A bírságolással kapcsolatos eljárást a 2017. 12. 31-ig indult eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, míg a 2018. 01. 01. után indult és megismételt eljárásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján kell lefolytatni.

 

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.

 

Az a-g) pontok szerinti bírságolással kapcsolatos első fokú eljárás lefolytatására

a) a Vas megyei rendőrfőkapitány Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye, valamint Budapest,

b) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nógrád és Pest megye

területén elkövetett jogsértések esetében rendelkezik illetékességgel.

A másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány rendelkezik hatáskörrel.

 

Az eljáró hatóságok elérhetősége:

 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
9700 Szombathely, Söptei út 85., Pf. 53.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Osztály
1437 Budapest, Pf. 325.

 

Telefonos tájékoztatást illetékesség szerint a +36-94/515-230 (Szombathely) és a +36-45/526-000 (Vásárosnamény) hívószámon elérhető híváskezelő programmal és hangbemondásos menüvel működő CallCenter végzi, melyen keresztül lehetősége van az ügyfélnek jelezni az iratbetekintési igényét, továbbá a CallCenter munkatársa szóban tájékoztatást nyújt az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről, illetve arról, hogy az iratokat, a lakcíme vagy székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon mely időpontban tekintheti meg.

 

Az internetes webhely: címe: https://kozigbirsag.police.hu

 

Fizetési információk/Payment information