Központi Panasziroda

Köszöntjük az Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda nevében!

A Rendőrség és Határőrség integrációját kísérő normaalkotás jelentős változást hozott a rendőri intézkedések elleni jogorvoslat rendszerében. A módosítás értelmében a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) alapjog súlyos sérelmét megállapító állásfoglalása esetén az országos rendőrfőkapitány törvényi kötelezettsége a panaszról közigazgatási hatósági eljárásban dönteni.

A Központi Panasziroda hivatott az országos rendőrfőkapitánynak a panaszok tárgyában hozandó döntéseit előkészíteni.

Ugyancsak a Központi Panasziroda támogatta a Testület tevékenységét és végezte a beadványok Rendőrség által történő kezelésének szakirányítását.

Tájékoztatjuk, hogy a Független Rendészeti Panasztestület 2020. február 27-i hatállyal megszűnik, feladat- és hatáskörét ugyanezen hatállyal az alapvető jogok biztosa látja el.