Az időskorúak védelmében

2013. 09. 13., p - 12:56
ORFK Kommunikációs Szolgálat

Időskorúak áldozattá válásának megelőzésére szolgáló tanácsok

Népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis betöltötte a hatvanadik életévét. Területi eloszlásban Budapesten, illetve kistelepüléseken élnek a legtöbben, az idősek 61%-a nő. Napjainkra jelentősen csökkent a többgenerációs családok száma, az idős emberek többsége egyedül vagy másik időssel él együtt.

Életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból, helyzetükből, állapotukból adódóan, a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben. A Rendőrség számára kiemelten fontos terület az időskorúak, mint általában különösen védtelen csoport védekezési képességeinek növelése. Ennek érdekében a Rendőrség folyamatosan elemzi, értékeli a jellemző elkövetői, áldozati magatartásokat, a bűncselekmények létrejöttét segítő okokat, körülményeket. A rendelkezésére álló információk birtokában mindent megtesz annak érdekében, hogy láthatóvá tegye ezen korcsoport számára  az áldozattá válás reális kockázatát, és megismertesse az elkerülés és megelőzés  eszközeit, módszereit.

 

Az idősek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül pedig elsősorban lopások (trükkös, besurranásos, betöréses lopások, zsebtolvajlás) továbbá csalások és rablások áldozatává válnak. Fenti deliktumok létrejöttében nagy szerepet játszik a sértetti közrehatás. Az időskorúak és egyedülállók sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elkövetők gyakran az e csoportba sorolt személyek segítőkészségét, hiszékenységét használják ki ahhoz, hogy lakásukba, házukba, különböző trükkökkel bejussanak, és onnan elsősorban készpénzt, takarékbetétkönyvet, ékszert tulajdonítsanak el. Elemzéseink szerint időskorúak nagyon sok esetben a részükről természetesen felmerülő segítségnyújtás következtében válnak áldozattá. Viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, megbíznak idegen emberekben, örülnek, hogy beszélgetnek, ezáltal az elkövetők nagyobb nehézség nélkül bizalmukba férkőzhetnek.

 

Az alábbi ajánlásokkal az ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztálya a sérelmükre elkövetett leggyakoribb bűncselekményekre, valamint a megelőzés módjára kívánja felhívni a figyelmet.

 

A trükkös lopások megelőzése

 

Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják meg az idős embereket, elterelik figyelmüket a bűncselekmények elkövetése érdekében.

 

A leggyakrabban előforduló trükkök

 

 • gázár-támogatást, vagy nyugdíj-kiegészítést hozott;
 • más hivatalos jellegre hivatkozik (gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröskereszt, önkormányzati dolgozó);
 • szerszámokat vagy egyéb használati tárgyakat szeretne lerakni, tároltatni;
 • vásárlás (sertés, vasáru, építési anyag, toll- párna, stb.) vagy éppen értékesítés (arany ékszerek, seprű, edények, stb.) ürügyével;
 • pénzt szeretnének felváltani;
 • WC-re szeretne menni;
 • rosszullétre hivatkozik;
 • vizet kér;
 • kamionja, személyautója lerobbant és a bevontatáshoz, javításhoz pénzre van szüksége;
 • szomszéd telket szeretnék megvenni (vagy megvették) és a telekhatár felől érdeklődnek;
 • szeretet-szolgálattól csomagot hoztak;
 • szociális-segélyt hoztak;
 • szemétszállítás túlfizetése miatt pénzt hoztak;
 • kerti munka elvégzésének ürügyével;
 • sértett hozzátartozójától  pénzt, tűzifát, stb. hoztak

 

 

Biztonsági tanácsok tanyán élő időseknek

 

 • Ne nyisson ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek!
 • Ajtaját lássa el biztonsági zárral, szereltessen fel biztonsági láncot!
 • Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jó modorúnak tűnik!
 • Alkalmi munkát ne vállaltasson fel idegenekkel (pl. favágás, hóseprés, kerti munkák)!
 • Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben tartózkodik, mert bárki észrevétlenül is bemehet!
 • Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a lábtörlő, virágcserép alatt és egyéb helyeken! Ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!
 • Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak!
 • Ne engedjen be a házaló árusokat, gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak is!
 • Kérje igazolványukat! Tartsa kapun kívül őket! Amennyiben mégis úgy érzi, hogy elfogadná ajánlatukat, beszéljen meg velük másik időpontot, míg ellenőrizni tudja őket, illetve hozzátartozóit tudja értesíteni!
 • Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartja és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják Öntől! Lehetőség szerint ne tartsa egy helyen az Ön által megtakarított pénzt, hanem kisebb összegeket helyezzen el a lakás különböző részein!  
 • Ne nyisson ajtót éjszaka bármilyen zajt hall, ha lehetősége van rá, hívja a RENDŐRSÉGET (telefonszám: 107)!
 • Fizikai támadás esetén lehetőség szerint saját élete, testi épsége megóvása érdekében ne tanúsítson ellenállást, inkább teljesítse a támadó követeléseit, hiszen ezzel saját életét mentheti meg! 
 • Folyamatosan tartson kapcsolatot a „közelében” élőkkel, valamint a postással, polgárőrrel, orvossal, szociális gondozóval. Lehetőség szerint állapodjanak meg abban az előbb felsorolt személyekkel, hogy hetente vagy havonta mely időpontokban látogatják meg Önt!
 • Az ablakokon lévő redőnyt azon helységekben, amelyeket nem használ, napközben húzza fel, ezzel is azt a látszatott keltve, hogy a lakás valamennyi helyiségét lakják. Lehetőség szerint az előkertet művelje, mert az elhanyagolt kert látványa is arra enged következtetni, hogy a ház tulajdonosa egyedül élő, gyenge fizikumú, beteg ember, aki segítségre szorul, ezáltal védtelenné és célponttá válhat!
 • Nyugdíjfolyósítás időszakában – ha lehetősége van rá - kérje meg valamelyik családtagját vagy a családgondozót, hogy legyen jelen az átvételkor, illetve a pénz biztonságba helyezésekor!
 • Érdeklődjön az önkormányzatnál a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás, illetve a vészhelyzeti segélyhívók beszerelésének lehetőségéről, ezek hiányában szereltessen be S.O.S segélyhívó jelzőberendezést (vezeték nélküli kapucsengő) rosszullét, betörés esetére!
 • Ha az anyagi lehetőségei megengedik, akkor vásároljon mobiltelefont, amellyel bármikor segítséget tud hívni szükség esetén!
 • Ügyeljen arra, hogy ha környezetében idegenek vannak vagy gyanús személyeket észlel, ne beszéljen arról, hogy tanyán egyedül él!  

 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a Rendőrséget a 107-es illetve a 112-es segélyhívó számon, valamint forduljon segítségért az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatához.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Motorkerékpárt lopott

A dorogi nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát azzal a 22 éves férfival szemben, aki egy teremgarázsból lopott robogót, amit aznap értékesített.