Határrendészeti Hospitáció

2017. 07. 03., h - 14:58

Határrendészeti Hospitáció Litvániában, Finnországban és Franciaországban 2016-2017, BBA-2.4.2-2015-00002 számú projekt.

Határrendészeti Hospitáció című projekt ismertetése

 

Projekt címe és azonosítója: Határrendészeti Hospitáció, BBA-2.4.2-2015-00002

 

Kedvezményezett: Országos Rendőr-főkapitányság

 

Támogatás összege: 5 437 922 Ft

 

Támogatás intenzitása: 100%

 

A projekt a Belső Biztonsági Alap (BBA) keretén belül valósult meg, 2017. június 30-ig.

 

A BBA-2.4.2-2015-00002 számú, „Határrendészeti hospitáció” című projekt keretén belül a Rendőrség szakértői három – a schengeni térséghez tartozó – ország határrendészetért felelős hatóságát tanulmányozta. A szakértőink a Rendőrség működése szempontjából innovatív jellegű eljárásokat, módszereket, helyszíneket és eszközöket tekintették át. A tanulmányutakról egy összefoglaló jelentés, azaz tanulmány készült. A kiküldetésben összesen 9 kolléga vett részt Litvánia, Finnország és Franciaország megvalósítási helyeken.

 

A projekt célja más tagállamok nemzeti rendszerének, a legjobb gyakorlatának megismerése, azok magyar gyakorlatba történő adaptálása. A projekt eredményeként a magyar szakértők megismerik az adott országok gyakorlatát és az ott felgyülemlett tapasztalatokat. Ezek felhasználásával képessé válnak a hazai rendszer továbbfejlesztésére, a gyakorlati feladatvégrehajtás segítésére. Így az integrált határbiztonsági rendszer az érintett tagállamokban egységes, egymásra épülő lesz.

 

A vizsgálandó országok kiválasztása során olyan hatóságok működésének megismerését tűztük ki célul, amelyek más történelmi, földrajzi, kulturális és migrációs helyzetben vannak, mint Magyarország és a többi vizsgálandó tagállam, ezért más, hatékony és a magyar határrendészeti szolgálati ág számára alkalmazható eljárásokat, módszereket és eszközöket alkalmaznak.

Franciaország tekintetében vizsgálandó területnek tekintettük a már általánosan ismert tevékenységirányítási rendszerüket, a határellenőrzés visszaállításának mechanizmusát és eljárásait, a repülőtereken alkalmazott metodikát. Litvánia és Finnország tekintetében a szárazföldi határok ellenőrzésében és a migráció kezelése során, a sajátos migrációs és földrajzi környezetben alkalmazott módszerek az elsődlegesek.

Mindhárom ország tekintetében szükséges volt azonban egy általános áttekintés is a határrendészeti hatóságok működéséről.

Vizsgálandó szempontnak tűztük ki a migrációs környezetet, a nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségekeket, a határrendészeti feladatkör ellátásába bevont és bevonható szerveket, a határbiztonság személyi követelményeit, a határbiztonság technikai követelményeit, az állomány képzésének, továbbképzésének, elosztásának és utánpótlásának a rendszerét, a létszámgazdálkodást, a vezetés-irányítási rendszert, az információs rendszert, hatásköri, illetékességi lefedettséget és az átfedéseket.

 

Delegáció (1-1 fő):

Litvánia 2017. január 22-27 ( 6nap):

1. ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály

2. Békés MRFK Határrendészeti Szolgálat Határrendészeti Osztály

3. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Határrendészeti Kirendeltség

 

Finnország 2017. február 26-március 03 (6 nap):

1. ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály

2. Bács-Kiskun MRFK Kelebia Határrendészeti Kirendeltség Határrendészeti Osztály

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK Határrendészeti Szolgálat

 

Franciaország 2017. április 23-28 (6 nap):

1. ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Határrendészeti és Kompenzációs Osztály

2. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltség Határrendészeti Osztály

3. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálat Idegenrendészeti Osztály

 

 

 

 


Kapcsolódó oldalak