Kiberbűnözés elleni bűnüldözési, illetve multidiszciplináris képzések

2020. 01. 28., k - 09:44

A projektet a Készenléti Rendőrség valósította meg.

Projekt azonosító: BBA-5.3.3.-2015-00004

Indítás: 2016.04.01.

Zárás: 2019.11.30.

Kedvezményezett: Készenléti Rendőrség

Projekt összköltsége: bruttó 48 570 028,- Ft

 

Projekt bemutatása

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya, és annak jogelődje a magyarországi kiberbűnözés elleni küzdelem fejlesztése érdekében több speciális informatikai szakképzésen való részvételt, valamint európai, tengerentúli országok társszervi látogatását, pályázta meg.

A szakmai találkozók és a célországok kiberbűnözés elleni technikáinak megismerésén túl vállalta, hogy a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni fellépés keretein belül bevezeti hazánkban az Interpol által üzemeltetett speciális adatbázist, kialakítja annak jogi és technikai környezetét, valamint megismerteti, terjeszti felépítését a területi rendőri szervek felé.  Az eljárásrend alapján kialakult a hazai rendvédelmi gyakorlat amelyet egy nagyszabású oktatás keretében mutatott be a szakembereknek. Ennek hatására az elmúlt években növekedett az áldozatok beazonosítása és az ismeretlen elkövetők felderítése, beazonosítása, elfogása. 

A pályázat hangsúlyt fektetett a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen dolgozó nyomozótisztek pszichés állapotának felmérésére és a bennük kialakult stressz kezelésére is.

Társszervi látogatásokkal és a különböző konferenciákon történő részvétellel nagy előrelépést tett a szervezet, hogy megfeleljen a rendvédelmet érintő, digitális kor által támasztott követelményeknek, növelje saját humánerőforrás kapacitását.

Kifejezetten rendvédelmi célú, speciális informatikai képzéseken megszerzett tudást a résztvevők beépítették mindennapi munkájukba és a hagyományos nyomozati technikákat vegyítik a digitális hálózatok adta felderítési és bizonyítási lehetőségekkel. Az így kialakult megoldásokat megismertetik kollégáikkal, közösen fejlesztik tovább a hazai jogi- technikai környezethez illesztve.  

Az Europol Cybercrime Centernél, spanyol, dán, amerikai társszerveknél, valamint az Interpol központjában történt találkozók, megbeszélések alapján több olyan rendszerhez kapcsolódott a Kiberbűnözés Elleni Főosztály amely megkönnyíti az elkövetők felderítését és nagyban segíti, gyorsítja a nemzetközi információcserét.

 


Kapcsolódó oldalak