Közvetlen együttműködés fokozása a kábítószer bűnözés elleni fellépésben

2019. 12. 04., sze - 16:09

A „Közvetlen együttműködés fokozása a kábítószer bűnözés elleni fellépésben” című projektet a Készenléti Rendőrség valósította meg.

Projekt azonosító: BBA-5.2.1/3-2017-00011

Indítás: 2018.03.01.

Zárás: 2019.10.31.

Kedvezményezett: Készenléti Rendőrség

Projekt összköltsége: bruttó 11 272 361,- Ft

Projekt bemutatása

A 25/2013 BM Rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről, 2.§ (2) bekezdés a), b) pontjai alapján a hatáskörbe tartozó bűncselekmények elleni küzdelem és a nemzetközi kapcsolattartás fokozása céljából a megnyert pályázatok keretében
megvalósított műveleti találkozók alkalmat adtak a társszervek kábítószer-ellenes egységeinek megismerésére, jogszabályi környezetük, kockázatelemző és műveleti módszereik bemutatására, valamint a legjobb gyakorlatok átvételére.


A találkozók folyamán kialakított kapcsolatok során sikeresen megvalósulhatott a nemzetközi érintettségű operatív információkat azonnali, reagálást lehetővé tévő időben történő átadása a társszervek hatóságainak, mely további sikeres együttműködéseket – kábítószer, illegális
vagyon lefoglalását és elkövetők büntetőjogi felelősségre vonását – tett lehetővé.

A projekt keretein belül az alábbi országok társhatóságaival került sor műveleti találkozókra és szakmai tapasztalatcserékre:

- Bulgária
- Koszovó
- Spanyolország
- Szerbia


Továbbá sor került egy alkalommal egy országos szintű „Országos Kábítószer Fórum” elnevezésű konferencia megrendezésére.


A megvalósult tapasztalatcserék és műveleti találkozók során belső felhasználású segédanyag került elkészítésre, amely lehetőséget biztosít az egyes gyakorlatok későbbi felhasználására, a találkozók továbbá hozzájárultak a Magyar Rendőrség és külföldi társzervek kapcsolatának
fejlesztéséhez, különös tekintetben az Empact prioritású ügyek kapcsán végrehajtott határon átnyúló nemzetközi műveletekkel összefüggésben.


Kapcsolódó oldalak