Magyar rendőrségi hospitációs program az Europolnál (Hága)

2020. 05. 22., p - 15:16

A „Magyar rendőrségi hospitációs program az Europolnál (Hága)” című projektet a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) valósította meg a Belső Biztonsági Alapból nyújtott európai támogatásból.

A projekt azonosítószáma: BBA-5.2.1/3-2017-00003

Indítás: 2018.04.01.

Zárás: 2020.05.08.

Kedvezményezett: NEBEK

A Projekt összköltsége: 45.866.972 Ft

A projekt bemutatása:

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével (a továbbiakban: Europol) való kooperáció fokozása nemcsak nemzeti érdekünk, hanem uniós prioritás is. Az Europollal folytatott együttműködés szorosabbá tételének leghatékonyabb eszköze a személyes kapcsolatokon, közvetlen érdekérvényesítő képességeken alapuló összekötői hálózat. Ennek bővítését szolgálta az Europol hágai központjába, az Europol Magyar Összekötő Irodához a kiválasztási eljárás eredményeként kijelölt, bűnügyi szakterületen dolgozó, angol nyelven tárgyalóképes, 2 fő hivatásos kolléga – a projekt során összesen 22 fő – 2 hónapos rotációs rendszerben történő kihelyezése. A kiutazások 2018. július 1. és 2020. március 24. között valósultak meg, a szükséges anyagi fedezetet a Belső Biztonsági Alap biztosította.

 

A projekt kiemelkedő képzési lehetőséget hordozott magában, mivel az Europolnál, az európai bűnügyi információcsere központjában áll csak rendelkezésre az a tudás és gyakorlati tapasztalat, amely a szervezett és súlyos bűnözés elleni harcért felelős szervek állományának felkészültségét tovább növelheti. A hazai bűnügyi szervek a projekt ideje alatt megvalósult nagy számú hospitáció lehetőségével folyamatosan élhettek anélkül, hogy a beosztotti állomány kiválasztott tagját hosszabb ideig a saját működésükből, feladatellátásukból nélkülözniük kellett volna.

A projekt státusza: lezárt

A Belügyi Alapok weboldala az alábbi linken érhető el: http://belugyialapok.hu/


Kapcsolódó oldalak