Magyarország Rendőrségének gazdálkodása

Balatonalmádi Rendőrkapitányság új épülete

 

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság vezetője – országos rendőrfőkapitány-helyettesként – a gazdasági főigazgató, aki a rendőrség költségvetési gazdálkodásáért felelve, a bűnügyi főigazgatóval és a rendészeti főigazgatóval közösen, biztosítja a rendőrség szakmai feladatainak teljesítését, illetve azok végrehajtásánál a költségvetési fedezet összhangját.

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság igazgatási, gazdálkodási, informatikai, műszaki és szakterületekből áll.

 

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság gazdálkodási szakterülete irányítja a rendőrség valamennyi költségvetési szervének tervező munkáját, szak- és középirányítói minőségében előkészíti és összeállítja a rendőrség költségvetését, folyamatos pénzügyi monitoring tevékenységet lát el, elemzi és értékeli a költségvetés végrehajtását. Felügyeli és irányítja az illetmény- és létszámgazdálkodással, számfejtéssel összefüggő feladatokat, teljesíti a könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeket, elkészíti a számviteli politikát. Ellátja a rendőrség által kiszabott közigazgatási, szabálysértési, helyszíni, felügyeleti, eljárási bírságok, valamint az eljárási és elővezetési költségek befizetéseivel kapcsolatos pénzügyi-számviteli szakirányítói feladatokat, valamint elszámolja és nyilvántartja a rendőrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó, objektív felelősség körében kiszabott és az e-útdíj meg nem fizetése miatt kiszabott közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során befolyó bevételeket.

 

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság igazgatási szakterülete végzi az ORFK, mint ajánlatkérő által lebonyolítandó közbeszerzési eljárások és egyéb beszerzések jogi előkészítését, valamint elkészíti a közbeszerzési dokumentációhoz kapcsolódó szerződés-tervezeteket. Véleményezi a rendőrség részére juttatott adományokra vonatkozó szerződések jogi megfelelőségét. Közreműködik a rendőrség gazdálkodását érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök jogi előkészítésében, megszövegezésében, szerkesztésében; a hatáskörébe tartozó ügyekben jogi állásfoglalásokat készít.

 

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság az Európai Támogatások Osztályon keresztül a hazai, európai uniós és nemzetközi pályázatok pénzügyi forrásainak megszerzésével összefüggésben pályázatfigyelési, koordinációs, döntés-előkészítési, valamint projektmenedzsment feladatokat lát el, melynek fő célja - a rendőrség szakmai munkájának támogatása érdekében - külső (jellemzően európai) támogatások, források felkutatása, elnyerése és minél sikeresebb és hatékonyabb felhasználása.

Az osztály az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv pályázatkezelési és a projekt-végrehajtási feladatainak szakirányítója, továbbá felel az ORFK saját projektjeinek sikeres végrehajtásáért.

 

Az Európai Unió 2007-2013 pénzügyi periódusa keretében sikeresen lefolytatott számos nagy értékű projekt során felhalmozott tapasztalat birtokában, kidolgozott stratégiával vághatunk neki az új, az eddigieknél is nagyobb lehetőségeket biztosító 2014-2020-as periódusnak.

 

Európai Uniós támogatásból, a KEOP 5.6.0 „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” program keretében, megújult – többek között – az ózdi és a pápai rendőrkapitányság épülete.

 

Ózd Rendőrkapitányság megújult épülete

 

Pápa Rendőrkapitányság megújult épülete

 

Terveink szerint európai támogatásból határátkelőhelyek, őrzött szállás, kiképzőközpont épülnek, rendőrkapitányságok újulnak meg, rendészettechnikai eszközök és járművek beszerzésére, informatikai fejlesztésekre, valamint továbbképzésekre, konferenciákra kerül sor több milliárd forint értékben.

 

 

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság informatikai szakterülete felelős a rendőrség szakmai tevékenységét támogató informatikai alkalmazások fejlesztéséért, teszteléséért, üzemeltetéséért. Feltárja és megszünteti a rendőrség feladatainak ellátására kockázatot jelentő, az azt veszélyeztető informatikai biztonsági helyzeteket. Részt vesz a rendőrség informatikai rendszereivel kapcsolatos koncepcionális és stratégiai tervezésben, valamint a rendőrségi információs rendszerek fejlesztésével összefüggő nemzetközi együttműködésben. Irányítja, ellenőrzi a rendőrség távbeszélő, rádiótechnikai és biztonságtechnikai rendszereinek üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését.

 

A biztonságos és hatékony kommunikáció érdekében a rendőrség több mint húszezer Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (a továbbiakban: EDR) eszközzel rendelkezik. Az országos kiterjesztésű EDR a zárt rendszere miatt nem lehallgatható és folyamatos rendelkezésreállást biztosít, lehetővé téve ezzel a rendőrség a mentők, tűzoltók, Katasztrófavédelem közötti digitális kommunikációt.

 

Az informatikai szakterület nagy szerepet játszott a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat megvalósításában. A fejlesztés keretében a rendőrség egy új, Európában is egyedülálló preventív Intelligens Közlekedési Rendszert épített ki. Az informatikai üzemeltetési szakterület a rendszer további rendőrségi informatikai rendszerekkel való integrációját biztosítja és a rendszer üzemeltetését végzi.

 

   

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály által létrehozott RUTIN okostelefon alkalmazás a közúti balesetekről, egyéb közúti eseményekről, és az ezekkel kapcsolatos forgalomkorlátozásokról nyújt információt a felhasználók számára. A baleseti információk forrása a rendőrség tevékenység-irányítási központjaiba beérkező lakossági bejelentések. Ezok alapján jelenik meg az első értesítés a RUTIN-ban. Ezt követően – a baleseti helyszínre irányított közlekedésrendészek visszajelzése után – történik az előzetes tájékoztató adatok pontosítása.

 

 

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság műszaki szakterülete meghatározza és – új épületek építésével, a meglévő épületek bővítésével, korszerűsítésével és felújításával – biztosítja a rendőrség működéséhez optimális ingatlanállományt, és elvégzi az állagmegóvással, beruházással összefüggő feladatokat.

 

Hajdúnánás Rendőrkapitányság új épülete

 

BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság felújított épülete

 

Szervezi a rendőrség energiaracionalizálási pályázati tevékenységét, koordinálja és felügyeli a rendőrség környezetvédelmi tevékenységét, irányítja a rendőrség ingatlan- és lakásgazdálkodási, valamint a tűzvédelmi feladatait. Végzi a személygépkocsik, csapatszállító és egyéb közúti, légi, valamint vízi járművek beszerzését és üzemeltetését, gondoskodik a gépjárműpark folyamatos megújításáról, valamint a mindennapi rendőri feladatok ellátásához nélkülözhetetlen ruházat, rendészettechnikai és fegyverzeti szakanyagok, valamint vegyivédelmi felszerelések, és az egyéb hadi-műszaki szakanyagok beszerzéséről, rendszeresítéséről.

 


Kapcsolódó oldalak