A Bűncselekmények Áldozatainak Napja

2014. 02. 21., p - 15:41
ORFK Kommunikációs Szolgálat

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját.

E napot – az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára – a kontinens számos országában a bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánították. Hazánkban – az áldozatok segítését elsőként felvállaló Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére – 1993-tól emlékezünk ezen a napon a bűncselekmények áldozataira. A rendőrség fel kívánja hívni a figyelmet az áldozattá válás megelőzésének, az áldozattá váltak megsegítésének, továbbá a társadalmi szolidaritásnak a fontosságára.

Az áldozattá válás megelőzése a bűnmegelőzés egyik azon iránya, amely a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia egyik prioritását képezi. A rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének célja a bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása, a bűncselekmények áldozatainak segítése. Mindezen tevékenységét az állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel és a lakossággal együttműködve végzi. A megelőzés területén dolgozó kollégák mindent elkövetnek annak érdekében, hogy felhívják a potenciális célcsoportok figyelmét a sérelmükre leggyakrabban elkövetett bűncselekményekre, az elkövetés és védekezés eszközeire, módjára, a bűncselekmények létrejöttét segítő objektív és szubjektív okokra, körülményekre. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak olyan tényezők, amelyek növelik az áldozattá válás kockázatát, ezen tényezők figyelembe vételével a kiemelt kockázatú csoporthoz tartozók (nők, gyermek- és fiatalkorúak, idősek, turisták, fogyatékkal élők, valamint a veszélyeztetett munkakört betöltők) áldozattá válásának megelőzésére megkülönböztetett figyelmet fordítunk.

A büntetőeljárás rendőrségi szakaszában kiemelten kezeljük az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülését, a másodlagos áldozattá válás megelőzését. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk arra, hogy a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék az áldozatok és a hozzátartozóik magánéletét, emberi méltóságát, adatvédelmi, személyiségi, kegyeleti jogait. A bűncselekmények áldozatainak meghallgatása, illetve panaszaik felvétele a kapitányságokon kultúrált körülmények között, humánusan, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, szakszerűen, az erre a célra kialakított irodákban történik. A gyermekek védelme, jogaik érvényesítése érdekében a fővárosban és valamennyi megyében gyermekmeghallgató szobákat alakítottunk ki. Az idős, nehezen mozgó sértetteket lehetőség szerint otthonaikban, egészségügyi illetve szociális intézményben hallgatják meg az eljárást lefolytató kollégák. A kapitányságok épületének felújításakor, új objektumok átadásakor törekszünk annak biztosítására, hogy a mozgáskorlátozottak akadálymentesen juthassanak be az épületbe.

 

A rendőrség áldozatvédelmi referenseinek fő feladata a tájékoztatás, informálás, gyakorlati segítségadás, segítő szervezetek közvetítése. A napi jelentések adatainak figyelemmel kísérése által, az állami kárenyhítésre jogosító bűncselekmények esetében személyesen vagy tájékoztató levél formájában felveszik a kapcsolatot a kárenyhítésre jogosult személyekkel. A referensek napi kapcsolatban állnak az állami és civil szervezetekkel, amelyek elérhetőségéről, a tőlük kapható lelki támaszról, anyagi támogatásokról, szükség szerint tájékoztatják az áldozatokat.

 

A civil szervezetekkel való együttműködésünk célja, hogy a megelőzési, áldozatsegítési tevékenységek koordinálásával a lakosság életminőségét javító szolgáltató rendszer teremtődjön meg, így az áldozatok mielőbb ellátásba kerüljenek.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Kamionban bújtak meg

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba két migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérték őket.