A Bűncselekmények Áldozatainak Napja

2014. 02. 21., p - 15:41
ORFK Kommunikációs Szolgálat

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját.

E napot – az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára – a kontinens számos országában a bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánították. Hazánkban – az áldozatok segítését elsőként felvállaló Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére – 1993-tól emlékezünk ezen a napon a bűncselekmények áldozataira. A rendőrség fel kívánja hívni a figyelmet az áldozattá válás megelőzésének, az áldozattá váltak megsegítésének, továbbá a társadalmi szolidaritásnak a fontosságára.

Az áldozattá válás megelőzése a bűnmegelőzés egyik azon iránya, amely a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia egyik prioritását képezi. A rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének célja a bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása, a bűncselekmények áldozatainak segítése. Mindezen tevékenységét az állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel és a lakossággal együttműködve végzi. A megelőzés területén dolgozó kollégák mindent elkövetnek annak érdekében, hogy felhívják a potenciális célcsoportok figyelmét a sérelmükre leggyakrabban elkövetett bűncselekményekre, az elkövetés és védekezés eszközeire, módjára, a bűncselekmények létrejöttét segítő objektív és szubjektív okokra, körülményekre. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak olyan tényezők, amelyek növelik az áldozattá válás kockázatát, ezen tényezők figyelembe vételével a kiemelt kockázatú csoporthoz tartozók (nők, gyermek- és fiatalkorúak, idősek, turisták, fogyatékkal élők, valamint a veszélyeztetett munkakört betöltők) áldozattá válásának megelőzésére megkülönböztetett figyelmet fordítunk.

A büntetőeljárás rendőrségi szakaszában kiemelten kezeljük az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülését, a másodlagos áldozattá válás megelőzését. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk arra, hogy a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék az áldozatok és a hozzátartozóik magánéletét, emberi méltóságát, adatvédelmi, személyiségi, kegyeleti jogait. A bűncselekmények áldozatainak meghallgatása, illetve panaszaik felvétele a kapitányságokon kultúrált körülmények között, humánusan, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, szakszerűen, az erre a célra kialakított irodákban történik. A gyermekek védelme, jogaik érvényesítése érdekében a fővárosban és valamennyi megyében gyermekmeghallgató szobákat alakítottunk ki. Az idős, nehezen mozgó sértetteket lehetőség szerint otthonaikban, egészségügyi illetve szociális intézményben hallgatják meg az eljárást lefolytató kollégák. A kapitányságok épületének felújításakor, új objektumok átadásakor törekszünk annak biztosítására, hogy a mozgáskorlátozottak akadálymentesen juthassanak be az épületbe.

 

A rendőrség áldozatvédelmi referenseinek fő feladata a tájékoztatás, informálás, gyakorlati segítségadás, segítő szervezetek közvetítése. A napi jelentések adatainak figyelemmel kísérése által, az állami kárenyhítésre jogosító bűncselekmények esetében személyesen vagy tájékoztató levél formájában felveszik a kapcsolatot a kárenyhítésre jogosult személyekkel. A referensek napi kapcsolatban állnak az állami és civil szervezetekkel, amelyek elérhetőségéről, a tőlük kapható lelki támaszról, anyagi támogatásokról, szükség szerint tájékoztatják az áldozatokat.

 

A civil szervezetekkel való együttműködésünk célja, hogy a megelőzési, áldozatsegítési tevékenységek koordinálásával a lakosság életminőségét javító szolgáltató rendszer teremtődjön meg, így az áldozatok mielőbb ellátásba kerüljenek.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Vonaton megbújt migránsok

Egy gyorsvonat padlásterén megbújva próbált meg jogellenesen bejutni Magyarországra három illegális migráns.

 

Lopás és orgazdaság

A pápai rendőrök négy órán belül azonosították a betörőt és az orgazdát is.

 

Illegális migránsok Röszkénél

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba három migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérték őket.

 

Békíteni akart, életveszélyesen megsérült

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát két szegedi férfival szemben, akik egy szórakozóhelynél verekedtek össze. Ennek során egy harmadik vendég életveszélyesen megsérült.

 

Nyílt nap Győrben

A Győri Rendőrkapitányság a rendőrség állományának utánpótlására nyílt napot szervezett a középiskolás tanulók részére.