Tájékoztató

2018. 01. 16., k - 15:47
ORFK Kommunikációs Szolgálat

A külföldön elkövetett szabálysértések alapján kirótt pénzbírság belföldi végrehajtásának változásairól.

Külföldre történő utazáskor célszerű tájékozódni a meglátogatott ország közlekedési normáiról, különösen az autópályán, autóúton megállapított sebességhatárokról. Az utazások alkalmával emellett törekedni kell betartani a meglátogatott ország közúti közlekedési szabályait. Az Európai Unió tagállamaiban történő tartózkodás során, pl.: a megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kiszabott és ott önként be nem fizetett pénzbüntetés később a hazai lakcímre kézbesített fizetési felszólításban realizálódhat.

 

Az Európai Unió szabálysértési jogra vonatkozó átfogó közösségi normát nem alkotott, azonban közösségi jogi aktusban meghatározta a kölcsönös jogsegély nyújtását olyan cselekmények miatt, amelyek a megkereső, illetve a megkeresett állam nemzeti joga szerint is büntetendőnek minősülnek. A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB tanácsi kerethatározat rendelkezéseinek átültetése hazánkban a szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjst.) hatályba lépésével valósult meg. Az Szjst. értelmében a szabálysértési jogsegélynek két formája van: eljárási és végrehajtási jogsegély

 

A végrehajtási jogsegély lehetővé teszi a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által hozott (kibocsátó állam) olyan pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtásának átvételét, amelyet magyar állampolgárral szemben állapítottak meg. E határozatok átvételére központi hatóságként az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) került kijelölésre. 

 

Az átvétel feltétele, hogy a végrehajtásra átvett pénzbírság összege meg kell, hogy haladja a 70 eurót. A külföldi pénznemben kiszabott pénzbírságot és a külföldi hatóság által megállapított eljárási költség végrehajtását Magyarország hivatalos pénznemében kell teljesíteni. A végrehajtásra átvett pénzösszeg megállapítása során a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján feltüntetett középárfolyamot kell figyelembe venni.

 

2018. január 1-jétől az Európai Unió tagállamaitól érkező pénzbírságot kiszabó jogerős határozat - az eddigi szabálysértésekre vonatkozó rendelkezésekkel szemben - akkor is végrehajtható, ha a határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar jogszabályok szerint közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek minősül (Szjst. 27. § (1a) bekezdés). Az Szjst. 27. § (1b) bekezdésének a) alpontja értelmében a jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság végrehajtására is intézkedni kell.

 

A határozatban foglalt pénzösszeg végrehajtásának átvételére - az Szjst.-ben foglalt egyéb kritériumok teljesülése esetén - akkor kerül sor, ha az elkövető a pénzbírságot önként nem fizeti meg és a szabálysértés elkövetője Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkezik. Eljárása során az ORFK a határozat végrehajtásának feltételeit hivatalból vizsgálja, azonban e körben nincs lehetőség a külföldi hatóság által megállapított szabálysértés (alapeljárás) törvényességének vizsgálatára.

 

Az Szjst. értelmében, amennyiben a külföldi határozat jogerőre emelkedése óta egy év eltelt, az ORFK a végrehajtás átvételére nem intézkedhet. Azokban az ügyekben, amelyekben a végrehajtás átvételéről határozott, a pénzbírság végrehajtása a külföldi határozat jogerőre emelkedését követő legfeljebb két évig foganatosítható. Változás a határozat végrehajthatósága vonatkozásában, hogy az elévülés határideje a végrehajtás átvétele iránti megkeresés központi hatósághoz érkezésének napján kezdődik (Szjst. 29. § (2) bekezdés).

 

A külföldi határozatban foglalt pénzösszeg végrehajtásának átvétele esetén az ORFK e határozatát továbbítja az illetékes általános szabálysértési hatóságnak (Járási Hivatal), amely szerv intézkedik a pénzbírság adók módjára történő behajtására. A megkeresésben a megkereső külföldi hatóság a pénzbírság szabálysértési elzárásra való átváltoztatását is megengedheti. A Járási Hivatal az elkövető részére a pénzbírság és eljárási költség megfizetésére harminc napos határidőt biztosít, egyúttal tájékoztatja az elkövetőt a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával történő megváltásának a lehetőségéről.  


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Egy határsértőt fogtak el a rendőrök Békéscsabán

A magát algériainak valló férfit a vasútállomáson ellenőrizték. Nem tudta hitelt érdemlően igazolni a személyazonosságát és azt, hogy jogszerűen tartózkodik Magyarországon. A rendőrök előállítják.

 

Szerszámokat lopott

A kiskunmajsai rendőrök egy 21 éves helyi férfit gyanúsítanak a betöréssel.

 

Falfirkák a lakótelepen

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai egy 28 éves helyi lakost hallgattak ki gyanúsítottként.