Szerzői jogok

A weboldal közleményeinek alapjául szolgáló tények és napi hírek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.

 A honlap szerzői jogi védelem alá eső tartalma, illetve annak bármely alkotóeleme (különösen szöveg, kép, videó, animáció stb.) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve - csak az Országos Rendőr-főkapitányság előzetes, írásos engedélyével használható fel.

Az Országos Rendőr-főkapitányság engedélye nélkül az oldalak bármely szerzői jogvédelem alá eső alkotóelemének (sajtóban) történő többszörözése, nyilvánossághoz való közvetítése tilos.

 A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény), a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.

 

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap szerzői jogi védelem alá eső elemei nem helyezhetőek el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A weboldal illetve annak alkotóelemei közlési engedély esetén sem változtathatóak meg és nem használhatóak fel a portál tartalmától eltérő célra.

 A weboldal tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) az Országos Rendőr-főkapitányságot illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban más közlés történik.

 Az Országos Rendőr-főkapitányság portálján található, szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) - előzetes bejelentés után – szabadon elhelyezhetőek más online szolgáltatásokban. A kapcsolódás elhelyezéséről való előzetes bejelentést a sajtougyelet@police.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Az Országos Rendőr-főkapitányság fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, illetve annak megszüntetését kezdeményezze.

 A honlap tartalmának felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat a sajtougyelet@police.hu e-mail címen. Levelében kérjük, hogy nevét, elektronikus postacímét és a felhasználás kívánt módját megjelölni szíveskedjen.

 A portál szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.