Országos Rendőr-főkapitányság >> Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Cím: 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
Posta cím: 
3101 Salgótarján Pf.: 130
Telefon: 
32/411-255
Fax: 
32/411-255/30-02
BM telefon: 
03- 31-31-11
E-mail: 
nogradmrfk@nograd.police.hu
Engedélyügyi ügyfélfogadás: 
Hétfő : 08.00 - 15.30 Szerda : 13:00 - 15:30 Péntek: 08.00 - 12.00
Dr. Nagy László
r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány
Vezetői fogadóóra: 
Minden hónap első hétfője: 11.00-15.00-ig

A rendőri pályafutását 1989. október 16-án kezdte meg a BRFK. XI., Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán járőri beosztásban, majd két  év elteltével körzeti megbízotti szolgálatot látott el. Miután 1992-ben felvételt nyert a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakára kapitányságon belül áthelyezték a Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztályára nyomozói beosztásba. Az idő múlásával főnyomozó, kiemelt főnyomozó majd csoportvezető lett. Az RTF elvégzése után 1996. július 1-jén kinevezték a Gazdaságvédelmi Alosztály vezetőjévé. Feladatai közé tartozott a nyomozati munka irányításán túlmenően a gazdasági és a pénzügyi bűncselekmények vizsgálatának felügyelete is. Ez idő alatt végezte el a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügyi szakát és szerzett pénzügyi szakközgazdász diplomát. 1999-ben felkérték a Pest megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Vizsgálati Alosztályának vezetésére. A Vizsgálati Alosztályt 3 évig vezette.

Törökbálinton az önkormányzat segítségével 2002-ben kialakításra került egy osztály jogállású komplex rendőrőrs, amelynek vezetésével megbízta a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője. Időközben 2002-ben megkezdte tanulmányait az ELTE Jogi Karán, ahol 2006-ban jogász diplomát kapott.

2005-ben kapott lehetőséget arra, hogy a Belügyminisztérium közvetlen irányítása alatt működő Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központban folytassa a munkáját. Feladatai közé tartozott a polgári és a katonai titkosszolgálatok, az ORFK, a NAV, a Terrorelhárító Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai által lefolytatott nyílt és titkos eljárások közötti koordinatív elemző tevékenység, a végrehajtó szervek munkájának segítése, hatékonyságuk növelése.

2011. február 16-án a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője felkérte a Váci Rendőrkapitányság Vezetői teendőinek ellátására.

2013. május 16-tól lehetőséget kapott a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányi beosztásának betöltésére.

Két gyermek, egy kislány és egy kisfiú édesapja.

Ha ideje engedi szívesen horgászik, fallabdázik, és annyi időt tölt a családjával amennyit csak tud.

Dr. Kalmár Zsolt
r. ezredes
főkapitány-helyettes (bűnügyi)

1997. július 1-jtől a rendőrség hivatásos állományába rendőr őrmesterként szerelt fel. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően, 1999. július 1-én a Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Helyszínelő Csoport állományába nevezték ki nyomozó beosztásba. 2000. októbertől a Vagyonvédelmi Alosztály állományában kinevezték főnyomozónak. 2003. szeptembertől a Felderítő Alosztály vezetője, majd 2004 februárjában a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztály főnyomozója, majd alosztályvezetője volt.  Időközben a pécsi Janus Pannonius Tudományi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán végzett.  2008. március 16-tól a Salgótarjáni Rendőrkapitányság állományában megbízással látta el a Bűnügyi Osztály osztályvezetői feladatait, majd 2008. május 1-jei hatállyal kapitányságvezető-helyettes beosztásba is került. Ezt követően 2011 októberétől áthelyezték a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztály állományába osztályvezetői beosztásba. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője 2013. október 1-jei hatállyal bízta meg - eredeti beosztásából történő felmentésével egyidejűleg - a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság megyei rendőrfőkapitány-helyettes (bűnügyi) feladatkör ellátásával.

 

Elérhetőségei: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40

Postacím: 3100 Salgótarján Pf.: 130

Telefon: 06-32/411-255/30-87

Telefax: 06-32/411-255/34-87

E-mail: kalmarz@nograd.police.hu

Ferencsik Raymond Levente
r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
főkapitány-helyettes (rendészeti)

1990. április 1-jén próbaidős rendőr őrmesterként szerelt fel a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rétsági Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályára, mint járőr.

Még ebben az évben megkezdte tanulmányait az akkori Kun Béla Zászlósképző Iskola nappali tagozatán, melyet 1991 júniusában végzett el. Szeptemberben kinevezték a Közrendvédelmi Osztály váltásparancsnokának.

Ezt követően négy évig volt ebben a beosztásban, amikor is a Bűnügyi Osztályra került, mint nyomozó, majd főnyomozó. A nyomozói munkájában az érdeklődési körének leginkább az operatív munka kedvezett, amelyet nagy lelkesedéssel végzett. Ennek köszönhetően 1998-tól a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán kiemelt operatív főnyomozóként teljesített szolgálatot. Két év elteltével a Szervezett Bűnözés Elleni Osztályon dolgozott, majd a BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál öt évig, mint kiemelt főreferens látott el szolgálatot.  

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományába 2005 márciusától teljesít újra szolgálatot, korábban mint a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának  osztályvezetője,  és kapitányságvezető-helyettes. A Rétsági Rendőrkapitányság vezetői feladatait 2009. szeptember 16-tól 2013.szeptember 15-ig látta el, majd 2013. szeptember 16-tól a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány rendészeti főkapitány-helyettese. 

A rendőrtiszti Főiskolán 1994-től 1998-ig, míg az RTF Közbiztonsági Vezető szakán 2007-től 2008-ig végezte tanulmányait, és 2012 évtől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának hallgatója.

Elérhetőségei: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40

Postacím: 3100 Salgótarján Pf.: 130

Telefon: 06-32/411-255/30-14

Telefax: 06-32/411-255/31-82

E-mail: ferencsik@nograd.police.hu

Angyal Andrea
r. ezredes
gazdasági igazgató

Középiskolai tanulmányait a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában végezte el, majd 1992-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskola salgótarjáni intézetében szerzett üzemgazdász diplomát. A főiskola után a Salgótarjáni Acélárugyár Rt-nél  pénzügyi ügyintéző, majd 1996. szeptember 1-jétől a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságán gazdasági osztályvezetőként dolgozott. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományába 2012. január 1-jén helyezték át,  ahol 2012. április 1-jétől a Gazdasági Igazgatóság igazgatói beosztását tölti be.

 

Elérhetőségei: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40

Postacím: 3100 Salgótarján Pf.: 130

Telefon: 06-32/411-255/30-52

Telefax: 06-32/411-255/34-55

E-mail: AngyalA@nograd.police.hu