Adatvédelmi nyilvántartás

VI. kerületi Rendőrkapitányság

1063 Budapest, Szinyei Merse-Pál utca 4
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01060/156/1/2019.AV 2019-01-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01060-156/84/2018. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01060-156/85/2018. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 01060-156/86/2018. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01060-156/87/2018. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01060-156/88/2018. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 01060-156/89/2018. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01060-156/90/2018. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 01060-156/91/2018. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01060-156/92/2018. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01060-156/93/2018. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01060-156/94/2018. 2018-05-25 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01060-156/1/2018. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01060-156/2/2018. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01060-156/3/2018. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01060-156/4/2018. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 01060-156/5/2018. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01060-156/6/2018. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01060-156/7/2018. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01060-156/8/2018. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01060-156/9/2018. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01060-156/10/2018. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01060-156/11/2018. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01060-156/12/2018. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01060-156/13/2018. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01060-156/14/2018. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01060-156/15/2018. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01060-156/16/2018. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01060-156/17/2018. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01060-156/18/2018. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01060-156/19/2018. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 01060-156/20/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01060-156/21/2018. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01060-156/22/2018. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01060-156/23/2018. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01060-156/24/2018. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01060-156/25/2018. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01060-156/26/2018. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01060-156/27/2018. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01060-156/28/2018. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01060-156/29/2018. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01060-156/30/2018. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 01060-156/31/2018. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01060-156/32/2018. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01060-156/33/2018. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01060-156/34/2018. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01060-156/35/2018. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01060-156/36/2018. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01060-156/37/2018. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01060-156/38/2018. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 01060-156/39/2018. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 01060-156/40/2018. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 01060-156/41/2018. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01060-156/42/2018. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01060-156/43/2018. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01060-156/44/2018. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01060-156/45/2018 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01060-156/46/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01060-156/47/2018. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 01060-156/48/2018. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01060-156/49/2018. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01060-156/50/2018. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01060-156/51/2018. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01060-156/52/2018. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01060-156/53/2018. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01060-156/54/2018. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01060-156/55/2018. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01060-156/56/2018. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01060-156/57/2018. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 01060-156/58/2018. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01060-156/59/2018. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01060-156/60/2018. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01060-156/61/2018. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01060-156/62/2018. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01060-156/63/2018. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01060-156/64/2018. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01060-156/65/2018. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01060-156/66/2018. 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 01060-156/75/2018. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01060-156/76/2018. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01060-156/77/2018. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01060-156/78/2018. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01060-156/79/2018. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01060-156/80/2018. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01060-156/81/2018. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 01060-156/82/2018. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 01060-156/83/2018. 2018-05-25 Összes