Tehetséges tiszthelyettesek

Kedves Felvételt Nyert Munkatársunk!

 

Ezúton is gratulálunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (NKE RTK) a Rendészeti igazgatási szak közrendvédelmi szakirányán, valamint a Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó szakirányán folyó, nappali munkarendű hároméves tisztképzésre felvételt nyert tiszthelyettes munkatársainknak.

 

Igazodva az NKE RTK tanév beosztásához, a tanulmányi szerződés megkötésére az alábbi időpontban kerül sor:

 

Az oktatás kezdete és a tanulmányi

szerződés megkötésének időpontja:    2020. szeptember 21-én (hétfő) 08.00 – 10.00 óra

                                           helyszíne:       Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központ

                                                                    (1083 Budapest, Üllői út 82.)

 

A nappali munkarendű képzést megkezdő tiszthelyettesek a tanulmányi szerződés megkötését követően tanulmányaik befejezéséig az eredeti szolgálati helyükön rendelkezési állományba kerülnek, jogaikat és kötelezettségeiket az NKE RTK Rendvédelmi Tagozat Szolgálati Szabályzata, valamint a tanulmányi szerződés határozza meg. A pályázati felhívás is tartalmazta, de itt is felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hivatásos állománynak a felsőoktatási intézményben nappali tanrendben tanulmányokat folytató rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy a hivatásos pótlék mértéke 50%.


A tanulmányi szerződést ide is elhelyezzük, így még a beiratkozást megelőzően le lehet tölteni és előzetesen áttanulmányozni azt.


A tanulmányok megkezdését megelőző személyügyi intézkedések megtételére a beosztási helyük Humánigazgatási Szolgálata intézkedik.

 

Találkozunk 2020. szeptember 21-én, addig is jó erőt, egészséget kívánunk.

 

ORFK Személyügyi Főigazgatóság
Humánigazgatási Szolgálat
Utánpótlás-tervezési Osztály