Elindult a határvadász-képzés második üteme

2016. 11. 29., k - 14:35
ORFK Kommunikációs Szolgálat

A határvadász-képzés újabb 326 hallgatója 2016. november 28-án nyolc helyszínen kezdte meg tanulmányait.

A Kormány 2016. augusztus 10-én döntött a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak 3000 fővel történő bővítéséről, melynek megvalósításaként a korábbi határrendészeti igazgatóság mellé egy újabb határrendészeti igazgatóságot állítottak fel, a határvadász bevetési osztályok száma hétről tizenötre bővül.

Az országos toborzás szeptember 1-jén kezdődött meg, jelentkezni a rendőrség Facebook és Twitter oldalán, emailben, telefonon, illetve valamennyi rendőri szervnél lehet. A felvételi eljárás első szakaszában a fizikai, pszichikai és egészségügyi vizsgálatok zajlanak. Ezt a pályaalkalmassági beszélgetés követi, majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat életvitel ellenőrzésével zárul az eljárás.

A határvadász-képzésre folyamatosan lehet jelentkezni, a pályázatokat mindaddig várja a rendőrség, amíg a 3 000 fős létszámkeret erre lehetőséget biztosít. A folyamatos toborzás eredményeként, gördülő rendszerben, ütemezetten indulnak a képzések.

 

A 2016. november 28-ai országos adatok alapján 2016. augusztus 25. óta összesen 2 361 fő nyújtott be a határvadász-képzésre pályázatot. Ezek feldolgozása, illetve a jelentkezők felvételi eljárásra történő ütemezése folyamatos. A második ütemben érvényes pályázatot benyújtó 1 086 fő jelentkező közül 991 fő kezdte meg a felvételi eljárást. Átlagéletkoruk 27,8 év.

A második képzési ütem 2016. november 28-án indult 326 fő részvételével. A képzést megkezdők közül 281 férfi, 45 nő.  

 

A képzés első két hónapjában a hallgatók munkaviszonyban állnak, munkabérük bruttó 150 000 forint/hó. A második hónap végén – sikeres vizsgát követően – 12 hónap próbaidő kikötésével a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába kerülnek, őrmesteri rendfokozatba. Alapilletményük bruttó 220 300 forint/hó. A feltételek teljesülése esetén jogosultak nyelvvizsga, éjszakai és készenléti pótlékra, illetve a túlszolgálat megváltására pénzben vagy szabadidőben. Jogosultak a hivatásos állományt megillető élet- és balesetbiztosítási szolgáltatást díjmentes igénybevételére is. Béren kívüli juttatásként – többek között – évi 200 000 forint értékben cafetéria juttatásra, lakhatási támogatásra vagy albérleti díj hozzájárulásra, indokolt esetben szálló vagy garzon elhelyezésre, évente ruházati utánpótlási ellátmányra, munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre, egészségügyi ellátásra, kedvezményes utazási- és mobiltarifa igénybevételére nyílik lehetőségük.

A felvételi követelményeknek megfelelt jelentkezők a felnőttképzési rendszerben regisztrált képesítést (őr-járőrtárs rész-szakképesítés) szereznek, majd a határvadász szolgálat ellátásához szükséges kiegészítő felkészítésben részesülnek. Szolgálati jogviszonyukkal járó kötelezettségeiket és tanulmányi feladataikat a munkáltatóval kötött szerződések rögzítik. A szakképzésben történő részvételüket a rendészeti tanintézetekkel kötött felnőttképzési szerződésben határozzák meg.

A képzések a rendészeti tanintézetek felügyelete mellett, kihelyezett helyszíneken folynak. Ezeket a leendő szolgálati hely, illetve a pályázó lakhelyének körzetében jelölték ki. A résztvevők maximum 34 fős tanulmányi csoportokban folytatják tanulmányaikat. A tancsoportvezetői, illetve oktatói feladatokat nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező hivatásos állományú tisztek, tiszthelyettesek látják el.

 

A második képzési ütemben, 2016. november 28-án 8 képzési helyen, 11 tancsoportban 326 fő részvételével indult oktatás 2017. május végén fejeződik be.

A képzések Budapesten 57 fővel, Debrecenben 32 fővel, Kiskunhalason 35 fővel, Körmenden 34 fővel, Miskolcon 44 fővel, Nyírbátorban 68 fővel, Szegeden 30 fővel, Orosházán 26 fővel indultak. A sikeres pályázatok függvényében a jövő év elején újabb tanulmányi kurzusok indítását tervezzük.

 

A résztvevők által végrehajtandó felnőttképzési program főbb ismerettartalmát a jogi, jogalkalmazási, rendőrszakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, intézkedéstaktikai gyakorlatok, a rendőri kommunikáció gyakorlása, idegen nyelvű szaknyelv elsajátítása, a csapatszolgálat és testnevelés képezi. A gyakorlatorientált képzés keretében a közrendvédelemmel, a határellenőrzéssel, a menekültügyi helyzet kezelésével, erőszakos cselekmények elhárításával összefüggő szituációkban oldanak meg egyéni és csoportos rendőri fellépést igénylő feladatokat. A tananyagokat nyomtatott és elektronikus formában, távoktatási rendszer segítségével is biztosítjuk a résztvevők számára.

Fő célkitűzés a rendőri szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása és fejlesztése. Az egyes modulok végén szervezett vizsgák lehetővé teszik a „rendőr tiszthelyettes” szakképzettség megszerzése érdekében szükséges tanulmányok folytatását is.

A második képzési időszakban őr-járőrtárs rész-szakképesítést szerzett hivatásos állományú rendőrök júniustól a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályai állományában, járőrvezető irányítása mellett őrzési, járőrözési feladatokat hajtanak majd végre.

 

A képzés első ütemének indulásáról szóló közleményt az alábbi címre kattintva érhetik el: Megkezdődött a határvadász-képzés.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Több nőt is inzultált

A csepeli rendőrök elfogták azt a férfit, aki öt nővel szemben is szeméremsértő módon viselkedett.

 

Körözött Peugeot Makón

A rendőrök a szlovén hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Makó belterületén.