Megvalósult a Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ létrehozása

2019. 04. 02., k - 13:24

A „Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ létrehozása” című projektet a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) valósította meg.

Projekt azonosító: BBA-6.3.1-2015-00001

Indítás: 2016.03.01.

Zárás: 2018.09.30.

Kedvezményezett: KR

Projekt összköltsége: bruttó 573 822 417 Ft 

A projekt bemutatása

 A támogatási kérelem benyújtásakor a tűzszerészek-bombakutatók (mint elsődleges CBRN-E beavatkozók) új igényeinek megfelelő, komplex képzéséhez nem álltak rendelkezésre teljes körűen az intézményi, az anyagi és a személyi feltételek sem hazánkban, sem pedig a környező országokban. Ezen belül a legsúlyosabb probléma a képzési programok és tematikák, valamint az eljárási rendek és minimum követelmények hiánya volt. A Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ (a továbbiakban: a Központ) ezt a hiányt kívánja kiküszöbölni. A Központot létrehozó és az abban együttműködő országok tűzszerész egységeinek feladata a képzési célok meghatározása, a tananyag összeállítása és az oktatásban való közreműködés. Az oktatások előkészítését és végrehajtását az adott témakör legkiválóbb európai szakértőinek, valamint az FBI és a NATO instruktorainak bevonásával, illetve vendégelőadóként történő meghívásával lehet megoldani.

A Központ éves képzési terve előre egyeztetésre kerül az együttműködő országok kijelölt képviselőivel, oly módon, hogy már induláskor min. 4 különböző tanfolyam kerül betervezésre és előkészítésre. A tervek szerint középtávon így létre jön egy olyan tudástár, amely Európában egyedülálló a maga nemében.

A projekt célja egy hármas tagolású új létesítmény (tantermek-kollégium-gyakorló terület) létrehozása volt a KR központi objektumában található, meglévő épületek (V. és XV. épület) felújításával. A képzések elindításához szükséges alapvető tűzszerész szakfelszereléseket a Magyar Rendőrség, a CBRN eszközöket pedig központi, Európai Bizottság által kiírt és elnyert pályázat biztosítja, míg a bővítés később további EU központi pályázati forrásokból lehetséges.

Az új Központ létrehozásával egy korábban hiányzó képesség jött létre, mivel Közép- és Kelet-Európában nem volt egyetlen ilyen képzési intézmény sem. A létesítmény megalapítását kiemelten támogatandó célként értékelte az Európai Bizottság, és azt „zászlóshajó projektnek” minősítette.

 A megvalósítás eredményeként, egy újabb fontos intézmény jött létre hazánkban, amely az ILEA-KERA-CEPOL rendszeréhez kapcsolódva tovább erősíti Budapest rendészeti központ jellegét és demonstrálja Magyarország szakmai elkötelezettségét. Az új minimum követelmények, komplex képzési programok és tematikák, valamint eljárási rendek kidolgozásával, illetve oktatásával az együttműködésben résztvevő országok számára elérhetővé válik az a szakmai tudás, amely nélkülözhetetlen az eredményes és biztonságos tevékenység során.

Költséghatékony, egységes alapelvek mentén folytatott képzések során megvalósul:

- a CBRN-E elsődleges beavatkozói feladatok ellátásához szükséges ismeretek, tapasztalatok, készségek átadása, bővítése és elmélyítése;

- a részterületeken alkalmazott legjobb gyakorlatra vonatkozó szakismeretek átadása, kiképzési programok, eljárási rendek, módszerek és stratégiák közvetítése vagy megalkotása;

- a nemzetközi bűnözés (különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus, valamint a környezeti bűnözés) kiemelten veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása és

- személyes, bizalomépítő kapcsolatok kialakítása, valamint a megértési problémák és az előítéletek leépítése.

Az új rendszerű képzési programok bevezetését követően, legkésőbb 2028-ig a képzéseket sikeresen elvégző szakemberek száma minimum 200 fő lesz.

A Belügyi Alapok honlapja: http://belugyialapok.hu/alapok/


Kapcsolódó oldalak