Épületenergetikai korszerűsítés a Készenléti Rendőrségnél

2017. 06. 13., k - 13:06

A Készenléti Rendőrség 1062 Budapest, Lendvay utca 14-16. szám alatti szállásépületei építési energetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.10-16-2016-00016

A fejlesztési célok eléréséhez a Készenléti Rendőrség pályázatott nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által kiírt KEHOP-5.2.10 pályázati felívásra. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A beadott pályázat 125,52 millió Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

A projekt keretében két különálló, a szolgálati állomány tartós elhelyezésére szolgáló szállásépület energetikai korszerűsítésére került sor.

Főépület fejlesztése során elvégzett tevékenységek:

Az épület homlokzati falai 38 cm vastag kisméretű téglából készültek, kétoldali vakolattal, a pincefalak 51 cm vastagságban épültek. Az épület homlokzatai egységesen EPS anyagú hőszigeteléssel lettek ellátva, a tűzvédelmi előírások szerinti helyeken ásványgyapot anyagú tűzvédő sávokkal. A lábazati falakra XPS anyagú homlokzati hőszigetelés lett felhelyezve.

Az épület tetőtéri szintje későbbi beépítés eredménye, a magas tető tartószerkezete monolit vasbeton koporsófödémmel lett kialakítva. A beépítetlen padlás zárófödémen meglévő 10 cm vastag polisztirol anyagú hőszigetelésre további EPS anyagú hőszigetelés került.

A pince mennyezetére ásványgyapot hőszigetelés lett felrögzítve.

A meglévő faszerkezetű magas tetőt a jelen homlokzati felújítás nem érintette, de a tetősík ablakok cseréje megtörtént, új beépítő-keretek elhelyezésével együtt. A cserépfedés megbontása után az eredeti állapot visszaállítása azonos méretű cseréppótlással végre lett hajtva.

Az energetikai korszerűsítés érdekében az épületben valamennyi homlokzati nyílászáró lecserélésre került, a tetőszinten lévő tetősík ablakokkal együtt.

A homlokzati nyílászárók cseréje miatt szükséges kőműves javítások és festő munkák, valamint a tetőtéri tetősík ablakok cseréjénél a meglévő belső gipszkarton burkolat megbontásának helyreállítása megvalósult.

A földszinti ablakoknál meglévő ablakrácsok ideiglenesen lebontásra kerültek, majd a homlokzati hőszigetelés elkészülte után a szükséges átalakításokkal lettek visszaszerelve.

Az épület jellegzetes, ablakkereteket körülölelő sávjainak díszítőelemei és a műkőből készült erkélykorlátok is felújításra kerültek.

 

Az udvari épület fejlesztése során elvégzett tevékenységek:

Az épület homlokzati és lábazati falai 38 cm vastag kisméretű téglából készültek, kétoldali vakolattal, amelyek egységesen EPS anyagú homlokzati hőszigeteléssel lettek ellátva, a tűzvédelmi előírások szerinti helyeken ásványgyapot anyagú tűzvédő sávokkal. A meglévő lábazatra XPS anyagú homlokzati hőszigetelés került.

Az udvari épület zárófödém monolit vasbeton szerkezetű, koszorúval és falsíktól kiálló párkány lemezzel. A beépítetlen padlás zárófödémen a meglévő 10 cm vastag ásványgyapot anyagú hőszigetelésre további EPS anyagú hőszigetelés került.

A régi kapcsolt gerébtokos típusú szobai homlokzati ablakok és a vizes helységek gerébtokos típusú homlokzati ablakai lecserélésre kerültek. A bejárati ajtó korszerűtlen fa nyílászáró szerkezete a főépületnél is alkalmazott, többszörös szigetelésű modern műanyag szerkezetűre lett lecserélve.

Az ablakoknál meglévő ablakrácsok ideiglenesen le lettek bontva, majd a homlokzati hőszigetelés elkészülése után a szükséges átalakításokkal kerültek visszahelyezésre.

A homlokzati nyílászárók cseréje miatt szükséges kőműves javítások és festő munkák elvégzése megtörtént.

Megújuló energiaforrást felhasználó energiatermelő rendszer:

Az energetikai hatékonyság érdekében a meglévő manzárd formájú magas tető felső, enyhe hajlású tetőrészére, megfelelő tartószerkezetre, napelemes táblák lettek elhelyezve a megadott villamos teljesítmény eléréséhez szükséges darabszámban. Előirányzott teljesítményük 15kW.

A megtermelt villamosenergiát a helyszínen fel lehet használni, a fel nem használt villamosenergiát egy „ad-vesz” mérőn keresztül az áramszolgáltatói hálózatra vissza lehet táplálni. A visszatáplált villamosenergia ellenértékét az elszámolási számlán írja jóvá az áramszolgáltató. Ennek lehetőségét a fogyasztó számára a 2007. évi LXXXVI. Villamos Energia Törvény biztosítja.

Olyan megújuló energiát felhasználó rendszer került kiépítésre, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak, rendeleteknek, áramszolgáltatói elvárásoknak.

A projekt eredményei:

Az építési és energetikai felújítási munkák eredményeként az épületek éves energiafogyasztásának csökkenése 290 190 [kWh/a], közüzemi szolgáltatás (villamos energia [kWh], gázenergia [GJ]) éves költségének várhatóan közelítőleg 4 000 000 Ft-al való csökkenése. A környezetvédelmi irányelveket különös fontosságúnak tartva a CO2 kibocsátás 64,42 tonnára [CO2/a] csökkenése, a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 135,72 [GJ/a], további kapacitás megújuló energia előállítására 0,015 [MW] és az éves összes primer energia megtakarítás 1044,684 [GJ/a] mértékének megvalósulása.

A projekt megvalósításában részt vevő vállalkozások és alvállalkozóik:

Tervezés:

           LINERA Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest)

KEBAN Betéti Társaság (Budapest)

Kivitelezés:

           ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Miskolc)

HAJDUSOL Korlátolt Felelősségű Társaság (Debrecen)

 


Kapcsolódó oldalak