Elektronikus ügyintézés

Felhívjuk az állampolgárok szíves figyelmét, hogy az elektronikus e-nyomtatványokat 2014. március 14-én frissítettük, kérjük, hogy beadványuk készítése során ezeket alkalmazzák.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint lehetőség nyílik a Rendőrség hatáskörébe tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyeit elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezni.

 

Az Országgyűlés az állam szolgáltató jellegének erősítése, az állampolgárok, a gazdasági élet szereplői és a civil szervezetek információs közszolgáltatásokkal való ellátásnak biztosítása, a gyorsabb, hatékonyabb közigazgatási és közszolgáltatási ügyintézés lehetővé tétele, valamint a nyilvánosság és társadalmi kontroll követelményének hatékonyabb érvényesítése érdekében alkotta meg a 2009. évi LX. törvényt az elektronikus közszolgáltatásról.

 

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet határozza meg.

 

Az alkalmazható e-nyomtatványok

 

Elektronikus formanyomtatvány (e-nyomtatvány) kizárólag az Általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével tölthető ki, amely a www.apeh.hu internetes portálon keresztül érhető el és telepíthető.

 

Az e-nyomtatványok .jar kiterjesztésű fájlok, amelyekhez tartozik egy-egy

  • kitöltési útmutató

  • előlap és

  • amennyiben szükséges a csatolandó mellékletek listája.

 

A Rendőrség a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárások során benyújtható kérelmeknél alkalmazható, letölthető e-nyomtatványok listáját folyamatosan bővíti, majd a rendőrségi portálon közzéteszi.

 

A nyomtatvány kitöltésekor az előlapot kell először kitölteni – figyelemmel a Tájékoztatóban foglaltakra -, az egyes adatlapok kitöltésénél pedig a „Súgó” nyújt segítséget.

 

Kitöltést követően a kérelemhez csatolni kell az előírt mellékleteket. Az összes csatolt melléklet maximális nagysága 5MB, míg egy fájl maximális nagysága 1MB lehet.

 

A Rendőrség kizárólag a következő fájlformátumokat fogadja el:

 

Dokumentumok: PDF

Képek: JPG, PNG

 

 

A kitöltött e-nyomtatvány feltöltése

 

A kitöltött e-nyomtatványokat és csatolt mellékleteit a www.magyarorszag.hu oldalon, ügyfélkapus bejelentkezés után, az Általános Dokumentumfeltöltő alkalmazás oldalán lehet feltölteni.

 

Az Általános Dokumentumfeltöltő felülete csak bejelentkezés után jelenik meg teljes egészében. Az ügyfélkapura bejelentkezett személy a számítógépén tárolt, kitöltött e-nyomtatványokat és a csatolásokat megjelöli ügyfélkapus betöltésre. Ezután a kérelmet benyújtó személy az ún. „kr” borítékot a Kormányzati Portálon található Általános Dokumentumfeltöltő szolgáltatással feltölti a Rendőrség szervezeti postafiókjába (a Feltöltés gomb megnyomásával).

 

A nyomtatvány fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja (ez a Központi Rendszer által adott érkeztető-szám).

 

A Központi Szolgáltatótól a Rendőrség központi hivatali kapuján keresztül az adott ügyben illetékes rendőri szervhez érkezik az elektronikus kérelem. A kérelmet a Robotzsaru Neo Elektronikus Iratkezelő Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) automatikusan az „Érkeztető Könyvbe” érkezteti. Az ügykezelő a „Postabontás” funkcióban ellenőrzi az elektronikus kérelem megnyithatóságát, amellyel kapcsolatos adatokat a Rendszerben rögzíti. Postabontást követően azonnali lehetőség nyílik a kérelem szignálására, vagy az ügyintézésre. A Rendszer a kérelmező tárhelyére automatikus értesítés küld a kérelem érkeztetését követően a befogadásról és az érkeztető számról, a kérelem iktatását és az ügyintéző kijelölését követően az iktatószámról, az ügyintéző nevéről és az ügyintézési határidőről.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a Rendőrség érkeztető-száma, illetve iktatószáma alkalmazható ügyazonosítás céljára, a Központi Rendszer által adott érkeztető-szám nem.

 

 

Díj-, illetve illetékfizetési kötelezettség

 

Az eljárási díj-, illetve illetékének mértékét és módját az egyes kitöltési adatlapok tájékoztatói határozzák meg.

 

A fizetés mulasztása esetén a Rendőrség a közigazgatási hatósági eljárást megszünteti.

 

 

 

Hiánypótlás

Elektronikus nyomtatvány neve

Hivatkozás

Hiánypótláskor használható elektronikus űrlap

(Az elektronikus ügyintézés során a hiánypótlási felszólításra becsatolandó anyagok beküldésére használható űrlap.)

20132907130402.jar