Újabb határvadászok kezdték meg a képzést

2017. 11. 06., h - 12:13
ORFK Kommunikációs Szolgálat

A határvadász-képzés újabb ütemét nyitották meg ünnepélyesen 2017. november 6-án Budapesten és Orosházán. Így összesen jelenleg 334 fő vesz részt határvadász-képzésben.

A Kormány 2016. augusztus 10-én döntött a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak 3000 fővel történő bővítéséről, melynek megvalósításaként a korábbi határrendészeti igazgatóság mellé egy újabb határrendészeti igazgatóságot állítottak fel, a határvadász bevetési osztályok száma hétről tizenötre bővül.

Az országos toborzás 2016. szeptember 1-jén kezdődött meg, jelentkezni a rendőrség Facebook és Twitter oldalán, emailben, telefonon, illetve valamennyi rendőri szervnél lehet. A felvételi eljárás első szakaszában a fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatok zajlanak. Ezt a pályaalkalmassági beszélgetés követi, majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel ellenőrzésével zárul az eljárás.

 A határvadász-képzésre folyamatosan lehet jelentkezni, a pályázatokat mindaddig várja a rendőrség, amíg a 3000 fős létszámkeret erre lehetőséget biztosít. A folyamatos toborzás eredményeként, gördülő rendszerben, ütemezetten indulnak a képzések.

 A 2017. november 3-ai országos adatok alapján 2016. augusztus 25. óta összesen 3766 fő nyújtott be a határvadász-képzésre pályázatot. A tizedik képzési ütem 2017. november 6-án indult összesen 68 fő részvételével (Budapesten 49, Orosházán 19 fővel).

 A képzés első két hónapjában a hallgatók munkaviszonyban állnak, munkabérük bruttó 161 000 forint/hó. A második hónap végén – sikeres vizsgát követően – 12 hónap próbaidő kikötésével a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába kerülnek, őrmesteri rendfokozatba. Alapilletményük bruttó 220 300 forint/hó. A feltételek teljesülése esetén jogosultak nyelvvizsga, éjszakai és készenléti pótlékra, illetve a túlszolgálat megváltására pénzben vagy szabadidőben. Jogosultak a hivatásos állományt megillető élet- és balesetbiztosítási szolgáltatást díjmentes igénybevételére is. Béren kívüli juttatásként – többek között – évi 200 000 forint értékben cafetéria juttatásra, lakhatási támogatásra vagy albérleti díj hozzájárulásra, indokolt esetben szálló vagy garzon elhelyezésre, évente ruházati utánpótlási ellátmányra, munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre, egészségügyi ellátásra, kedvezményes mobiltarifa igénybevételére nyílik lehetőségük.

 A felvételi követelményeknek megfelelt jelentkezők a felnőttképzési rendszerben regisztrált – az öthónapos képzést sikeres vizsgával zárva – képesítést (őr-járőrtárs rész-szakképesítés) szereznek, majd határrendészeti ismeretekből kiegészítő felkészítésen vesznek részt. Szolgálati jogviszonyukkal járó kötelezettségeiket és tanulmányi feladataikat a munkáltatóval kötött szerződések rögzítik. A szakképzésben történő részvételüket a rendészeti szakgimnáziumokkal kötött felnőttképzési szerződésben határozzák meg.

 A képzések a rendészeti szakgimnáziumok felügyelete mellett, kihelyezett regionális helyszíneken folynak. A résztvevők maximum 34 fős tanulmányi csoportokban folytatják tanulmányaikat. A tancsoportvezetői, illetve oktatói feladatokat nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező hivatásos állományú tisztek, tiszthelyettesek látják el.

 

A tizedik képzési ütemben, 2017. november 6-án megnyitott oktatás 2018. április 30-án fejeződik be. A résztvevők által teljesítendő felnőttképzési program főbb ismerettartalmát a jogi, jogalkalmazási, rendőrszakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, intézkedéstaktikai gyakorlatok, a rendőri kommunikáció gyakorlása, idegen nyelvű szaknyelv elsajátítása, a csapatszolgálat és testnevelés képezi. A gyakorlatorientált képzés keretében a közrendvédelemmel, a határellenőrzéssel, a menekültügyi helyzet kezelésével, erőszakos cselekmények elhárításával összefüggő szituációkban oldanak meg egyéni és csoportos rendőri fellépést igénylő feladatokat. A tananyagokat nyomtatott és elektronikus formában, távoktatási rendszer segítségével is biztosítja a rendőrség a résztvevők számára.

 Fő célkitűzés a rendőri szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása és fejlesztése. A rendőrség a szolgálati feladatok függvényében kívánja a későbbiekben biztosítani a moduláris képzés folytatását, a „rendőr tiszthelyettes” szakképzettség megszerzését.

A képzés korábbi ütemeinek indulásáról szóló közleményeket az alábbi címre kattintva érhetik el: Megkezdődött a határvadász-képzésElindult a határvadász-képzés második ütemeElindult a határvadász-képzés harmadik ütemeÚjabb képzési ütem indultÚjabb határvadász-tanulók kezdték meg a képzést, Újabb képzési ütem indult, Elindult a hetedik képzési ütem, A nyolcadik képzési ütem is elindult, Már a kilencedik képzési ütem indult el.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam