Tehetséges tiszthelyettesek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Országos Rendőr-főkapitány pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (a továbbiakban: NKE RTK) induló bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó szakirány, valamint rendészeti igazgatási alapképzési szak közrendvédelmi vagy határrendészeti szakirány nappali munkarendű, 3 éves tisztképzéseire.

A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik a Rendőrség hivatásos tiszthelyettes-, vagy zászlósi állományába tartoznak. Továbbá vállalják, hogy a rendvédelmi szervvel tanulmányi szerződést kötnek, amelyben részükre előírásra kerül a végzettség határidőre történő megszerzése. A pályázaton nyertesek tanulmányi szerződésben vállalják, hogy a tanulmányi idővel azonos időtartamban a hivatásos szolgálati jogviszonyukat a Rendőrség állományában fenntartják.

A képzésben részt vevő számára – az utolsó beosztása szerinti – illetményét a Rendőrség biztosítja azzal a kivétellel, hogy a rendelkezési állományba helyezésének időszakára a hivatásos pótlék mértéke a rendvédelmi illetményalap 50%-a, amely 19 325 Ft. (Az erre vonatkozó szabályokat a Hszt. 77. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése tartalmazza.)


A pályázat feltétele:

  • a felvétel évében még nem tölti be a 30. életévét;
  • a Rendőrség hivatásos állományú tagja (tiszthelyettes vagy zászlós);
  • országos rendőrfőkapitány támogató nyilatkozatának megléte;
  • hozzájáruló nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy – a vonatkozó jogszabályok alapján – a rendelkezési állományba helyezése idejére a hivatásos pótlék mértéke a rendvédelmi illetményalap 50%-a (19 325 Ft);
  • a felsőoktatási képzésbe történő felvételhez szükséges 280 pont megléte.

A pályázatot a területi szerv Humánigazgatási Szolgálata részére szükséges benyújtani, amelyet az a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ részére felterjeszt. A pályázók motivációs beszélgetésen vesznek részt, amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról írásban kapnak tájékoztatást.

A felvételi követelményeknek történő megfelelést az NKE RTK a felvételi eljárás keretében bírálja el, a felvételi pontszámok megállapítása a központi felvételi informatikai rendszerben történik (https://www.felvi.hu).


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 08.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.


Pályázati dokumentumok:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. a kitöltött és az állományilletékes parancsnok által, valamint a területi szerv vezetője által aláírt pályázati adatlapot, amelyet az országos rendőrfőkapitány hagy jóvá, (1. sz. melléklet)
  2. az illetményváltozással összefüggő, kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, (2. sz. melléklet)
  3. a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
  4. a területi szerv vezetőjének írásos állásfoglalását, (3. sz. melléklet)
  5. a jelentkező szolgálati jellemzését (4. sz. melléklet)

A részletes pályázati felhívás és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok az alábbi link segítségével tölthetők le: