Közérdekű adatok

Tisztelt Látogató!

Ebben a rovatban találja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, kötelezően közzéteendő adatokat, a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló, 18/2005.(XII.27.) IHM rendeletben előírtaknak is megfelelően.

 

Közzétételi listák


Gazdálkodási adatok


 

 1. Működés törvényessége, ellenőrzések
 2. Költségvetések, beszámolók
 3. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 4. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű támogatások
 5. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések
 6. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
 7. A nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetések
 8. Az 50 ezer forintot meghaladó értékű adományok
 9. Közbeszerzés
  1. Éves közbeszerzési terv
  2. Ajánlattételi felhívás
  3. Hirdetmények és összegzések az ajánlatok elbírálásáról
  4. Megkötött szerződések
  5. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja
 10. Európai Uniós támogatások
 11. Egyéb felhívások