Eljárások

Bontási jegyzőkönyv

A Kbt. 115. § (7) bekezdés alapján a „Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi u. 47-49.) XIII. sz. épület bővítési munkálatai” tárgyú, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás bontási jegyzőkönyvének és az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők neve, címe

Készenléti Rendőrség